kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 1

Bez popisku

5. listopad 2014

Webináře - aktualizace

Jak jsme informovali v předchozím newsletteru, máme pro vás připraveny na listopad povinné vzdělávací aktivity - webináře. Ten k veřejným zakázkám je určen především pro ředitele a další vedoucí pracovníky škol. Ostatní webináře jsou určeny pro širokou pedagogickou veřejnost, protože tematicky zasahují oblasti využívání ICT v běžném chodu školy.

  1. Veřejné zakázky – lektorka Mgr. Veronika Krajíčková, čtvrtek 6. listopadu, 14—15 h
  2. Profil Škola 21 – lektor Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., ZMĚNA!!! středa 12. listopadu, 14—15 h

    Bořivoj Brdička je jedním ze spoluautorů evaluačního nástroje Škola 21, využívaného pro mapování aktuálního stavu ICT ve školách i cestu k jeho zlepšení. Ve webináři představí svůj pohled na tento nástroj i názor na využití v projektech výzvy 51. Celá problematika bude odpovídat filozoficko-praktickému přístupu, který je této přední osobnosti zabývající se oblastí technologií ve vzdělávání v ČR blízký.

  3. ICT a bezpečnost – lektor i termín v jednání

     

  4. Moodle ve školním prostředí (cloudové řešení pro školu) – lektor Mgr. Libor Juhaňák, čtvrtek 27. listopadu, 14—15 h

Do prostoru webináře se dostanete zadáním adresy https://connect.cesnet.cz/mu-ff-kisk-interes/. Podrobnější postup najdete v příloze nultého čísla newsletteru z minulého týdne – viz web projektu.

E-learningové kurzy pro ředitele a koordinátory ICT

Významnou složkou projektu INTERES jsou elektronické kurzy, které vznikají jako součást většiny klíčových aktivit. Všechny kurzy v projektu budeme mít dostupné na adrese kurzy.knihovna.cz a dostanete se k nim také přes projektovou webovou stránku interes.kisk.cz. Jak se do prostředí dostat a jak se v něm orientovat, to podrobně popisuje návod v příloze - Jak do kurzů INTERES, který je obsažen v nultém čísle newsletteru.

Veřejná zakázka malého rozsahu

Manažeři veřejných zakázek Mgr. Veronika Krajíčková a Mgr. Rostislav Gnida pro vás připravili shrnující materiál k tématu veřejné zakázky malého rozsahu. Jednak se jedná o podrobný návod k tomu, jak budete postupovat, jednak jsou to další dílčí dokumenty doprovázející proces veřejné zakázky malého rozsahu. Všechny tyto dokumenty naleznete v přílohách newsletteru a také na webu projektu v sekci Vzory a šablony dokumentů.

Dotazy ředitelů na semináři

Na webu projektu – interes.kisk.cz – jsme pro vás založili sekci Nejčastější dotazy. Bude postupně rozdělena do kategorií podle oblastí, kterých se budou dotazy týkat. Aktuálně jsou zařazeny některé dotazy z odborného semináře. Dotazy najdete také v příloze tohoto newsletteru. Několik dotazů, které jste vznesli a které byly koncipovány v průběhu minulých dní v projektovém týmu, jsme odeslali na MŠMT a čekáme na odpovědi. Jakmile odpovědi dostaneme, budou přidány i tyto dotazy do sekce nejčastějších dotazů.

Pokud budete mít k projektovým aktivitám i dění v projektu jakýkoli dotaz, neváhejte prosím a napište ho naší administrátorce mailem na twardows@phil.muni.cz. Dotaz zodpovíme a zařadíme mezi časté, čímž posílíte sdílení zkušeností partnerských škol projektu.

Technická specifikace dotykových zařízení

V minulém týdnu jste vyplňovali evaluační dotazník k odbornému semináři včetně odpovědi na otázku, zda si přejete naši návštěvu s mobilní laboratoří ještě před výběrem dotykových zařízení do své školy. Vaše odpovědi i s požadavky shromažďujeme. Netrpělivě čekáme na zálohu k financování celého projektu z MŠMT a poté na dodávku mobilní laboratoře, kterou jsme vysoutěžili. Předpoklad je, že kolem 20. listopadu začneme za vámi jezdit na konzultace. Všechny termíny budou dojednány telefonicky.

V průběhu následujících dní vznikne metodika obsahující základní informace o jednotlivých typech dotykových ICT, která se budou v projektu využívat a jež si budete pořizovat do škol. Tento materiál bude přístupný na webu projektu a bude sloužit k vaší základní orientaci v ICT.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info