kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 10

Bez popisku

23. leden 2015

Webinář – Autorská díla na internetu a školní praxe – oprava a omluva

V předchozím newslettru jsem Vás zvala na webinář k autorskoprávním otázkám. Bohužel jsem udělala překlep v uvedení data tohoto webináře, omlouvám se vám.

Webinář se bude věnovat problematice nakládání s autorskými díly v prostředí internetu. Lektor bude řešit otázky, jak lze autorská díla správně zveřejňovat nebo jak je možné autorská díla stahovaná z internetu dále využívat v souladu s úpravou autorského práva. Pozornost bude věnována především autorským dílům, která jsou využívána ve školách a při výuce.

Obaly k ICT zařízením

Připomínáme vám, abyste při pořizování dotykových zařízení z projektu pamatovali také na obaly k nim a abyste obaly přidali k technické specifikaci.

Webináře jako forma mentoringu – opakování informace

Projektový tým pro vás a všechny zapojené pedagogické pracovníky připravuje další webináře, které budou mj. součástí klíčové aktivity 3 projektu – MENTORINGU. Tyto webináře budou tematické a jejich obsahem bude odpovídání na předem připravené dotazy k tématu, případně diskuse nad tématem. Webináře povedou lektoři a odborní pracovníci projektového týmu. Témata budeme oznamovat s dostatečným předstihem v newslettru i na webu projektu. Webináře budou probíhat vždy ve čtvrtek mezi 14. a 15. hodinou.

Zveme vás na první z nové série webinářů, a to na téma MENTORING.

Lektorka – současně garantka klíčové aktivity Mentoring v našem projektu, vám podá podrobné informace o tom, co je to mentoring, jak je dobré ho provádět nebo k čemu vám ve škole může být dobrý v kontextu implementace ICT do života školy.

DVPP – Metodik ICT

V předchozím newslettru jsme vás informovali o projektové nabídce v rámci klíčové aktivity 4 – jedná se o akreditovaný kurz DVPP Koordinátor ICT. Cílem kurzu je připravit učitele na práci ICT metodika či koordinátora ve školách. Absolvent předmětu získá široký přehled o technologiích a technických řešeních, které lze ve školách uplatnit. Bude schopen metodicky vést ostatní pedagogy a pomáhat jim s hlubší reflexí ICT v kontextu vzdělávání a řízení institucí.

E-learningová část kurzu (zdarma jako jedna z projektových klíčových aktivit) bude probíhat od třetího únorového týdne 2015 na portále Kurzy Knihovna, který již znáte, protože na něm probíhají všechny projektové e-learningové kurzy.

Po konzultacích s vedením fakulty byl nakonec upraven harmonogram kurzu, paralelně s částí e-learningovou bude probíhat i část prezenční, a to vždy v sobotu v průběhu dvou na sebe navazujících semestrů. Plánováno je cca 15 prezenčních setkání na pracovišti MU Kabinet informačních studií a knihovnictví. Lektorsky kurz zajišťují členové projektového týmu INTERES.

Termíny prezenční části kurzu ICT koordinátor v jarním semestru jsou: soboty 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4. a aktuálně doplněný šestý termín 16. 5. Termíny výuky v podzimním semestru 2015 budou oznámeny včas.

Prezenční část kurzu ICT koordinátor už není součástí projektových aktivit, a tak je zpoplatněna. Po jednání s vedením fakulty se podařilo vyjednat pro pedagogy z partnerských škol projektu INTERES cenu za prezenční část dvousemestrového kurzu 5000,-.

V tuto chvíli finalizujeme zápis kurzu do Obchodního centra v Informačním systému Masarykovy univerzity. Protože je třeba vyřešit několik administrativně nesnadných kroků, není v tuto chvíli zatím otevřena v Obchodním centru Informačního systému nabídky na objednání kurzu a zapsání se do něho. Věřím, že vše bude vyřešeno do konce tohoto pracovního týdne a v případě zájmu se budou vaši pedagogové do kurzu přihlásit.

Návod na vstup do Obchodního centra MU i do kurzu vám bude k dispozici na projektovém webu.

Účet – fakultativní „nadotování“ – opakování informace

Pokud je to v možnostech vaší školy, finanční tým projektu i Masarykovy univerzity vám doporučuje „nadotovat“ účet alespoň několika tisícikorunami pro jistotu a případ např. mylné projektové platby (ideální částka je 10 tisíc a více až do částky 50 tisíc Kč). Pokud to umožňují okolnosti, např. také komunikace se zřizovatelem, pak je možné řešit to i prostřednictvím doložky od Zastupitelstva obsahující povolení využít pro tento účel školní fond rezerv. Peníze budou do běžného hospodaření školy (do fondu rezerv) samozřejmě vráceny ihned po skončení projektu o letních prázdninách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info