kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 11

Bez popisku

30. leden 2015

Klíčová aktivita 03 – Mentoring

Naplno se rozběhla příprava další klíčové aktivity projektu – Mentoringu. Tato klíčová aktivita přinese partnerským školám možnosti zapojit se do různých typů vzdělávání konkrétní škole na míru. Nejvíce je tato klíčová aktivita provázána s klíčovou aktivitou 07 – Využití dotykových zařízení v oborových didaktikách – kterou má projektový tým podpořenu akreditovanými kurzy DVPP. Garantkou mentoringu projektu je Mgr. Kateřina Hořavová.

Webinář – Co je to mentoring a jek ho využít pro potřebu rozvoje školy

Máte tablet, ale rádi byste se naučili vhodně jej integrovat do výuky a nenechávat jej jen doma? Zkuste MENTORINGOVÉ WEBINÁŘE. Chybí Vám kolega ve Vašem oboru, se kterým byste sdíleli své zkušenosti a omyly učitele? Využijte MENTORINGOVÝ UČITELSKÝ PÁR. Potřebujete vyřešit problém s dalším technickým rozvojem školy? Dáme Vám MENTORINGOVOU KONZULTACI. Tyto a další možnosti individuální podpory pro učitele i školy projektu INTERES najdete v KLÍČOVÉ AKTIVITĚ MENTORING.

Efektivní využívání interaktivních tabulí ve výuce

Opakovanou vzdělávací potřebou partnerských škol je v evaluačních dotaznících k seminářům potřeba zlepšit své dovednosti v práci s interaktivní tabulí. Proto bychom vám a učitelům v rámci klíčové aktivity 03 Mentoring rádi nabídli vzdělávací seminář na téma Využívání interaktivních tabulí Smartboard a Activeboard ve výuce. Předpokládaný termín semináře je v týdnu 23. 2. – 27. 2. 2015 v odpoledních hodinách ve škole, která bude lokálně dostupná pro širší skupinu učitelů a bude ochotná poskytnout pro vzdělávací aktivitu prostor. Přesné určení data a místa semináře se bude odvíjet od vašeho zájmu a preferencí.

Prosíme zájemce, aby co nejdříve emailem kontaktovali Mgr. Marii Indrákovou na adrese indrakova@phil.muni.cz a ve zprávě uvedli předpokládaný počet učitelů za školu, preferovaný termín konání a typ tabule, kterou ve škole používají.

Koordinátor ICT

Už dříve avizovaný Kurz koordinátora a metodika ICT, akreditovaný v rámci DVPP, bude od února 2015 realizován kombinovanou formou. Prezenční setkání se uskuteční (v jarním semestru) v těchto termínech:

Vedle prezenčních setkání bude každý týden otevřen jeden e-learninový modul na portále kurzy.knihovna.cz. Jarní část kurzu bude zakončena obhajobou projektu. Přihlašovat se můžete přes Mgr. Marii Indrákovou, za kurz je odborně zodpovědný Mgr. Michal Černý. Absolvent kurzu, který se zúčastní také podzimní části kurzu (čítající devět setkání), obdrží certifikát pro výkon specializované pozice Koordinátora ICT (při splnění všech zákonných podmínek, jako je vzdělání a praxe). Na prezenčních setkáních se očekává 50% účast studujícího. Cena za kurz byla stanovena na 5000 Kč za oba semestry pro pedagogy podpořené v rámci projektu Interes a na 10 000 Kč pro další zájemce. Kurz je otevřený všem, můžete do něj pozvat své kolegy. Čekáme na otevření nabídky kurzu v Obchodním centru Masarykovy univerzity, v sekci Celoživotní vzdělávání - is.muni.cz/obchod/. Podrobné instrukce k nákupu kurzu budou ředitelům partnerských škol zaslány mailem, jakmile se kurz v Obchodním centru objeví.

Administrativa - činnosti projektových koordinátorů v partnerských školách

Přinášíme vám seznam DALŠÍCH činností koordinátorů partnerských škol, které mohou být vykonávány v následujícím období – vedle již probíhajících a pravidelně se opakujících:

E-learningový kurz

Pro zájemce z partnerských kol je otevřen nový kurz - Autorský zákon v kontextu školního prostředí, a to na adrese kurzy.knihovna.cz/course/view.php?id=80. Kurz připravil Mgr. Václav Stupka z Právnické fakulty MU, jedná se o součást klíčové aktivity 05.

Druhý kurz k této klíčové aktivitě je připravován stejným autorem na téma Legislativní a etické zázemí při využívání ICT a měl by být otevřen od příštího týdne. V příštím newsletteru vás o otevření kurzu a adrese pro přístup budeme informovat.

Připravované webináře

V únoru pro vás připravujeme další webináře, tentokrát s právní tematikou mířící do školního prostředí. Webináře jsou otevřené vašim dotazům, můžete je posílat předem PhDr. Pavle Kovářové na adresu kovarova@phil.muni.cz.

Autorská díla na internetu

Trestné činy na internetu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info