kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 13

Bez popisku

11. únor 2015

Newsletter projektu INTERES Číslo 13, únor 2015

Informace PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Vyjádření MŠMT k nákupu příslušenství

Obdrželi jsme vyjádření MŠMT k (ne)pořizování příslušenství do ICT zařízení, která získáváte z projektu.

MŠMT rozlišuje 2 typy příslušenství:

  1. Obaly, klávesnice, myš. Tato příslušenství by měla být součástí dodávky dotykových zařízení, a tedy v ceně zařízení. Tedy pokud chcete tablet s těmito příslušenstvími, je třeba je zahrnout do ceny 15 000 Kč. V zadávací dokumentaci se tedy uvede, že součástí dodávky bude toto příslušenství, můžete specifikovat, že se jedná o bezdrátovou klávesnici či myš atd. Pozor, u veškerých nákupů bude MŠMT potřebovat zdůvodnit, proč takovéto zařízení potřebujete vzhledem k tomu, že projekt je primárně určen na vzdělávání pedagogů, a ne na vzdělávací činnosti prováděné ve třídě (trochu paradox). Pokud jste již zakázku dělali a nyní jste zjistili, že tato zařízení potřebujete, dle MŠMT je nutné uspořádat znovu zakázku malého rozsahu či poptávku – dle toho, v jakém režimu jste nakupovali dotyková zařízení.
  2. Propojovací kabely, chromecast atd. Tato příslušenství lze zakoupit poptávkou, nebo je také zahrnout do zadávací dokumentace, ale je třeba je zvlášť nacenit, peníze bude možné přesunout z ušetřených prostředků za září a říjen, případně z peněz, které zbydou z nákupů dotykových zařízení. Ovšem zdůvodnění nákupu je tu z pohledu MŠMT ještě naléhavější. Neberte prosím toto varování na lehkou váhu, názor MŠMT je takový, že např. k dotykovým zařízením nejsou žádná propojovací zařízení potřeba. Je tedy zřejmé, že MŠMT nepovažuje za důležité, abyste se naučili propojovat svá dotyková zařízení např. s dataprojektory a mohli tato dvě propojená zařízení využívat při výuce ve třídě. Podle výkladu MŠMT byste se s dotykovým zařízením měli naučit pracovat na našich školeních,. ale nepřevádět je při výuce ve třídě. Naléhavě vás tedy prosíme, abyste každý nákup příslušenství pečlivě zvážili s ohledem na to, jak tento nákup budete do monitorovací zprávy vysvětlovat ve vztahu ke vzdělávání učitelů v projektu. Pokud toto zdůvodnění nebudete schopni provést, navrhujeme vám raději přídavná zařízení z peněz projektu nenakupovat a koupit je z vlastních prostředků v průběhu roku.

Nákup aplikací do dotykových ICT

Z hlediska nákupů je i po vyjádření MŠMT jedinou cestou zaplatit aplikace přes internet kartou a následně po doložení výpisu z účtu, mailového potvrzení nákupu refundovat tyto náklady přes projektovou/provozní pokladnu.

Soutěžená zařízení v partnerských školách

Prosíme ředitele nebo koordinátory partnerských škol, aby informovali Mgr. Marii Indrákovou - indrakova@phil.muni.cz - o tom, že už je do jejich školy dodáno vysoutěžené ICT zařízení a který typ operačního systému má. Děkujeme.

Kurz Koordinátor ICT – opakovaná informace

V obchodním centru Masarykovy univerzity je pro Vás otevřen k prodeji akreditovaný kurz Koordinátor ICT. Najdete ho po rozkliknutí odkazu http://is.muni.cz/obchod/baleni/84121.

Platbu, která je zároveň přihláškou do kurzu, provedete přímo v Informačním systému – po rozkliknutí odkazu se posunete do spodní části stránky a tam se objeví nákupní košík.

 

Podrobný postup nákupu přes Informační systém Masarykovy univerzity naleznete v projektovém newslettru č. 12.
V případě nejasností se prosím obraťte na garanta kurzu Mgr. Michala Černého – mcerny@phil.muni.cz.

Logolinky na pořizovaných zařízeních v partnerských školách

V příloze tohoto newsletteru vám posíláme logolinky, které je třeba vytisknout a nalepit na všechna zařízení, která si pořizujete díky projektu INTERES.

Informace pro PEDAGOGY, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Efektivní využívání interaktivních tabulí ve výuce – opakovaná informace

Výraznou vzdělávací potřebou partnerských škol je v evaluačních dotaznících k seminářům potřeba zlepšit své dovednosti v práci s interaktivní tabulí. Proto bychom vám a učitelům v rámci klíčové aktivity 03 Mentoring rádi nabídli vzdělávací seminář na téma Využívání interaktivních tabulí Smartboard a Activeboard ve výuce. Předpokládaný termín semináře je v týdnu 23. 2. – 27. 2. 2015 v odpoledních hodinách ve škole, která bude lokálně dostupná pro širší skupinu učitelů a bude ochotná poskytnout pro vzdělávací aktivitu prostor. Přesné určení data a místa semináře se bude odvíjet od vašeho zájmu a preferencí.

Prosíme zájemce, aby co nejdříve emailem kontaktovali Mgr. Marii Indrákovou na adrese indrakova@phil.muni.cz a ve zprávě uvedli předpokládaný počet učitelů za školu, preferovaný termín konání a typ tabule, kterou ve škole používají.

Záznamy z webinářů

Připomínáme vám, že všechny záznamy z webinářů lze najít na našem YouTube kanálu. Pokud vám tedy nějaký webinář unikl nebo si z něj potřebujete něco připomenout či sdílet, máte na tomto místě jedinečnou možnost. Aktuálně je k dispozici záznam webináře (dostupný na Youtube nebo přes výše uvedený kanál) týkajícího se možností zřízení různých uživatelských účtů na platformách Windows, Android a iOS s ohledem na sdílení, administraci a instalaci aplikací.

Připravované webináře – opakovaná informace

Webinář se bude věnovat problematice nakládání s autorskými díly v prostředí internetu. Především jak je lze správně zveřejňovat a jak lze autorská díla z internetu stahovaná dále využívat v souladu s úpravou autorského práva. Pozornost bude zaměřena především na autorská díla, která jsou využívána ve školách a při výuce.

E-learningové kurzy

Na portále http://kurzy.knihovna.cz/ jsou pro vás průběžně připravovány e-learningové kurzy, které slouží jako podpora v prezenčních vzdělávacích aktivit. Momentálně se jedná o nové téma zaměřené na autorskoprávní otázky ve školství. Vyzkoušejte si projít touto formou vzdělávání, kurzy pro vás budou přístupné až do ukončení projektu INTERES.

Klíčová aktivita 03 Mentoring – opakovaná informace

Naplno se rozběhla třetí klíčová aktivita projektu – Mentoringu. Tato klíčová aktivita je částečně organizována přes projektový web, kde jsou pro pedagogy připraveny důležité informace - http://interes.kisk.cz/mentoring.
Pokud Vám unikly informace o aktivitě Mentoring, můžete se podívat na záznam webináře, který k tématu proběhl v posledním lednovém týdnu a vedla ho garantka mentoringu v projektu INTERES Mgr. Kateřina Hořavová.

Klíčová aktivita 06 – Vize a jejich realizace

V prvních školách probíhá druhá vzdělávací aktivita (KA06) projektu zaměřená na základní (případně pokročilejší) práci s novým dotykovým zařízením. Učitelé po absolvování aktivity získají tyto kompetence:

Seminář bude ve školách probíhat do konce března. Jednotlivé školy budou postupně oslovovány v závislosti na termínu dodání vysoutěžených zařízeních a typech zařízení. V této fázi vzdělávání může dojít ke spojení dvou blízkých škol se stejným typem zařízení. Pro bližší informace piště na indrakova@phil.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info