kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 14

Bez popisku

18. únor 2015

INFORMACE PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Hlasování o jiném čase webinářů

Rádi bychom vyhověli většímu počtu těch pedagogů partnerských škol, kteří stojí o účast na webináři a momentální čas konání webinářů jim z různých důvodů nevyhovuje. Připravili jsme pro vás krátké hlasování obsahující jednu otázku s výběrem mnoha různých časů po celý týden. Prosíme ředitele a ředitelky partnerských škol o vyplnění jménem celé školy, abychom mohli čas konání webinářů lépe přizpůsobit potřebám pedagogů. Odkaz na dotazník zde.

Informace o soutěžených a pořízených zařízeních – upřesnění údajů

V předchozím newsletteru jsme vás prosili o podání informací o zařízeních, která postupně přicházejí do vašich škol. Prosíme vás laskavě jménem koordinátorky projektu Mgr. Marie Indrákové – indrakova@phil.muni.cz, abyste vždy uváděli také konkrétní TYP, řadu daného zařízení a operační systém – nestačí tedy uvést např. pouze zařízení Samsung. Děkujeme.

Kurz Koordinátor ICT – opakovaná informace

V obchodním centru Masarykovy univerzity je pro Vás do 20. února otevřen k prodeji akreditovaný kurz DVPP Koordinátor ICT. Najdete ho po rozkliknutí odkazu http://is.muni.cz/obchod/baleni/84121. Kurz doporučujeme obzvláště menším školám nebo svazkům škol, které dosud nemají interního koordinátora ICT.

Mentoring

Na projektovém webu http://interes.kisk.cz/mentoring už najdete ke stažení příručku s informacemi o mentoringu. Stejně tak se můžete kdykoli vrátit k dotazníku a vyplnit nové požadavky, které dle potřeb svých či své školy máte.

Partnerské školy ZŠ Riegrova ve Svitavách a ZŠ Radiměř nabízejí ostatním školám konzultace v aktivitě učitelského páru: máte-li zájem se kontaktovat a spolupracovat, vyplňte prosím tento bod v dotazníku umístěném pod výše uvedeným odkazem na projektovém webu.

Zpětnou vazbu k natočené hodině již nabízejí partnerské školy v Deblíně i Radiměři: plánujete-li natočit svou hodinu na video, máme už tedy školy a pedagogy, kteří vám rádi poskytnou svůj pohled na ni.

Na druhý týden v březnu (9. - 13. 3.) plánujeme část individualizovaných webinářů, o které školy projevují velký zájem. Bližší informace přineseme příští týden.

Mentoring nebo školení na interaktivní tabule – stále nabízíme

Některé partnerské školy využily nabídky a koncem února se v nich budou konat semináře nebo mentoring týkající se didaktiky práce s interaktivní tabulí. Stále je možné využít této nabídky také v průběhu dalších měsíců trvání projektu. Informace prosím posílejte koordinátorce edukačních aktivit Mgr. Marii Indrákové – indrakova@phil.muni.cz.

Aktivity projektu v následujícím období

Na webu projektu je k dispozici „jízdní řád“, kde jsou vyznačeny v časové lince všechny klíčové aktivity až do ukončení projektu. Momentálně tedy dobíhají semináře ke klíčové aktivitě 05 – Co máme, zároveň se začínají rozjíždět semináře ke klíčové aktivitě 06 – Vize a jejich realizace. Také se rozbíhá mentoring – klíčová aktivita 03. Předpokládáme, že od dubna začne poslední časově náročná klíčová aktivita – 07, tedy semináře k oborovým didaktikám. V této klíčové aktivitě bude třeba splnit jednu podmínku – v každé škole proběhne 15 hodin (45 minutových) vzdělávání v oborových didaktikách, jedná se o 3 pětihodinové semináře navázané na akreditované kurzy DVPP k oborovým didaktikám podle RVP ZV a RVP G. Tuto aktivitu je možné provádět individuálně, ale také jako školení pro více pedagogů z jedné nebo dvou lokálně i např. typově blízkých škol. Bude možné všech 15 hodin zvládnout v průběhu jednoho odpoledne např. v případě, že školu navštíví lektoři tří různých oborových didaktik a vzdělávání bude probíhat paralelně.

INFORMACE PRO UČITELE, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Zveme vás na webinář – opakovaná informace

Na webináři budou představeny nejčastější aktivity na internetu, které mohou být kvalifikovány jako trestná činnost. Webinář bude zaměřen především na ty aktivity, které často na internetu „provádějí“ žáci základních a středních škol.

Webináře jsou otevřené vašim dotazům, které můžete posílat předem PhDr. Pavle Kovářové na adresu kovarova@phil.muni.cz.

Pokud je to možné, prosíme účastníky webinářů, aby vždy při přihlašování uváděli celé jméno a příjmení. Je to důležité kvůli průkaznému vykazování účastníků jako monitorovacích indikátorů projektu.

Připravujeme pro vás důležitý webinář

Další webinář, který se bude konat ještě v tradiční čas, ve čtvrtek 26. února od 14 do 15 hodin, bude na téma Open Sankoré, volně dostupný nástroj pro vytváření vzdělávacího obsahu na všech typech interaktivních tabulí. Webinář povede Mgr. Michal Černý, garant oborových didaktik projektu INTERES. Pokud máte nějaké dotazy k tématu, posílejte je prosím v průběhu týdne na adresu mcerny@phil.muni.cz. Dotazy můžete pokládat písemnou formou přímo v průběhu webináře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info