kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 15

Bez popisku

25. únor 2015

INFORMACE PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Účty - zařízení s OS Windows

Pro potřeby bezproblémového průběhu vzdělávání ke klíčové aktivitě 06 (Vize a jejich realizace) je třeba, aby na všech vysoutěžených zařízeních s OS Windows bylo před zahájením školení zajištěno zřízení účtů. K tématu vytváření účtů k ICT zařízením ve školách se konal také projektový webinář Mgr. Michala Černého. Můžete v něm nalézt důležité informace, případně pana Černého kontaktovat na mcerny@phil.muni.cz.

Aplikace (software) do zařízení ve školách

Po delší mailové komunikaci s MŠMT jsme dostali odpověď na dotazy týkající se nákupu aplikací (softwaru) do vysoutěžených zařízení. Aktuální informace tedy znění takto: „Aplikace (software), které si partnerská škola bude nakupovat, musejí být provázané jasně tematicky i z hlediska harmonogramu se vzdělávacími aktivitami pro učitele projektu a jejich nákup musí být jednoznačně takto zdůvodněn.“

S ohledem na bezproblémový průběh projektu i vykazování výše uvedeného při případné kontrole Vás tedy prosíme o součinnost v následujícím postupu: Pro vzdělávání, které probíhá v rámci KA 06 (Vize a jejich realizace) nekupujte prosím žádné aplikace (software), není to v souladu s nastavením projektu i Výzvy č. 51. Všechno, s čím se momentálně podle harmonogramu projektu pracuje, máte k dispozici zdarma. Odborná sekce projektového týmu připravuje seznam placených oborových aplikací (softwaru) pro jednotlivé vyučovací předměty i operační systémy. Práce s těmito aplikacemi (softwarem) budou náplní vzdělávání v klíčové aktivitě 07 – Práce s dotykovým zařízením v oborové didaktice. V průběhu března vám bude seznam odeslán a vy si z něho případně vyberete takové aplikace (software), které budete využívat podle toho, v jakých oborových didaktikách se budou školit učitelé Vaší školy. Bude ideální případné nákupy dělat hromadně, ne pro každou jednotlivou aplikaci. Případné dotazy k této věci můžete posílat Mgr. Tomáši Markovi – marektomas@mail.muni.cz.

Hlasování o jiném čase webinářů – opakovaná informace

Rádi bychom vyhověli většímu počtu těch pedagogů partnerských škol, kteří stojí o účast na webináři a momentální čas konání webinářů jim z různých důvodů nevyhovuje. Připravili jsme pro vás krátké hlasování obsahující jednu otázku s výběrem mnoha různých časů po celý týden. Prosíme vás, ředitelky a ředitele partnerských škol, abyste do 1. března hlasování vyplnili jménem celé školy. Děkujeme. Odkaz na dotazník viz https://www.surveymonkey.com/s/termin_webinare.

Informace o soutěžených a pořízených zařízeních – upřesnění údajů

V předchozím newsletteru jsme vás prosili o podání informací o zařízeních, která postupně přicházejí do vašich škol. Prosíme vás laskavě jménem koordinátorky projektu Mgr. Marie Indrákové – indrakova@phil.muni.cz, abyste vždy uváděli také konkrétní TYP, řadu daného zařízení a operační systém – nestačí tedy uvést např. pouze zařízení Samsung. Děkujeme.

Mentoring – opakovaná informace

Na projektovém webu http://interes.kisk.cz/mentoring už najdete ke stažení příručku s informacemi o mentoringu. Na webu jsou také všechny důležité informace k celé klíčové aktivitě, do níž by se každá škola měla podle svého uvážení zapojit. Stejně tak se můžete kdykoli vrátit k dotazníku a vyplnit nové požadavky, které dle potřeb své školy máte.

INFORMACE PRO UČITELE, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Zveme vás na webinář – opakovaná informace

Záznamy z webinářů a videozáznamy z projektových aktivit

Pro všechny pedagogy zapojené do projektu INTERES i pro pedagogy partnerských škol, kteří podpořeni nejsou, máme k dispozici záznamy z tematických webinářů i z videozáznamy ze všech proběhlých odborných projektových aktivit. Záznamy z webinářů přibývají průběžně na našem kanálu Youtube.

Zveme vás do e-learningového kurzu Metodik ICT

Někteří učitelé partnerských škol využili možnosti absolvovat v průběhu projektu INTERES dvousemestrový kombinovaný kurz ICT koordinátor. Jeho součástí je e-learning Metodik ICT, který je po přihlášení zdarma otevřený všem učitelům, ať už se zapojili do projektu INTERES, nebo ne. Nabízíme vám příležitost absolvovat e-learningový kurz a získat mnoho důležitých informací, vztahujících se nejen k aktivitám projektu INTERES, ale především k fungování ICT ve školním prostředí a k možnostem, které se pro práci s ICT ve výuce a řízení informací ve škole nabízejí. Kurz je otevřen – stejně jako další e-learningové kurzy nabízené projektem INTERES – na portálu kurzy.knihovna.cz.

Přímý odkaz na kurz: http://kurzy.knihovna.cz/enrol/index.php?id=78.

Ukončení KA 05, zahájení KA 06

V minulém týdnu jsme ukončili vzdělávací části klíčové aktivity 05. Cílem této aktivity bylo zmapování toho, jak jednotlivé partnerské školy využívají stávající ICT k výuce, jaké povědomí o moderních technologiích a jejich fungování ve škole mají učitelé a do jaké míry jsou kompetentní pracovat s dotykovým zařízením. Učitelé získali komplexní přehled o kontextu, v němž se s ICT ve škole pracuje a v němž je třeba plánovat další rozvoj školy. Děkujeme vedení škol za vytvoření optimálních podmínek a pozitivní atmosféry, která vzdělávání provázela.

Ve školách, které už mají dotyková zařízení, začala vzdělávací část klíčové aktivity 06. Potřeby i požadavky škol jsou individuální, už vzhledem k tomu, že se vysoutěžila velmi různorodá zařízení s různými operačními systémy. Budeme rádi, pokud nám pošlete konkrétní požadavky, které v partnerských školách ke vzdělávání máte. Informace shromažďuje Mgr. Marie Indráková – indrakova@phil.muni.cz.

Doplnění povinné dokumentace v odevzdávárně na webu

Děkujeme koordinátorům za průběžné odevzdávání povinné dokumentace do odevzdávárny na webu. V nejbližších dnech přibyde v povinné dokumentaci jedna kolonka – dokumentace k veřejným zakázkám. Prosím poté o odevzdání požadovaných dokumentů i z této oblasti. Podrobnosti vám budou poslány mailem. Případné dotazy můžete směřovat k manažerce veřejných zakázek Mgr. Veronice Krajíčkové.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info