kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 16

Bez popisku

4. březen 2015

INFORMACE PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Možnost prodloužit trvání projektu INTERES do 21. září 2015

MŠMT vydalo rozhodnutí umožnit příjemcům podpory a jejich partnerům prodloužit trvání projektů ve Výzvě č. 51 a v dalších výzvách posledních let na původně plánovaných 11 měsíců. V úterý 2. března byl ředitelům partnerských škol projektu INTERES zaslán mail s podrobnými informacemi a také s formulářem akceptace prodloužení trvání projektu do 21. září 2015. Prosíme o bedlivé pročtení a co nejrychlejší odeslání vyplněného, podepsaného a orazítkovaného dokumentu POŠTOU na adresu projektového pracoviště – projekt INTERES, KISK, FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno. Děkujeme za součinnost.

Připomínky k monitorovací zprávě 01 - dokumenty

MŠMT zaslalo v minulých dnech řešiteli projektu INTERES připomínky k MZ 01. V souvislosti s jejich vypořádáním jsou do partnerských škol posílány k vyplnění a podpisu dokumenty týkající se především podpisových vzorů, případně jiných záležitostí. Velmi prosíme ředitele, jiné statutární zástupce, ale také koordinátory projektu o bezchybné vyplnění a zaslání dokumentů zpět na projektové pracoviště nejpozději v pátek 6. 3. Veškeré dokumenty k připomínkám musejí být poté odeslány na rektorát MU a na MŠMT. Moc děkujeme.

INFORMACE PRO UČITELE, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Webináře – změna dnů a časů

Protože bychom rádi vyšli vstříc pedagogům, kteří nemohou ve stávající čas sledovat webináře a zapojit se do diskusí, rozhodli jsme se přesunout od 17. března termíny pravidelných webinářů: budou probíhat vždy v úterý od 19.30 do cca 20.15 h.

V následujících týdnech bude tedy možné webináře sledovat takto:

Webináře – Týden otevřeného vzdělávání (KA 03 Mentoring)

Pedagogy našich partnerských škol srdečně zveme ve středu 11. března a ve čtvrtek 12. března v rámci aktivity Mentoring na první sérii webinářů dle témat, která si učitelé vybrali v dotazníku.

Milí učitelé, mentoři budou webináře připravovat až poté, co vy vložíte své potřeby a náměty do diskusních fór. Naší snahou je připravit webináře tak, aby byly ušity vám přímo na míru!

Na co se můžete těšit?

Ve středu 11. března otvíráme sérii s Ondřejem Neumajerem, odborníkem na technologie ve vzdělávání, který především ředitelům pomůže nastavit priority toho, co je dobré učinit, pokud se celý učitelský sbor právě seznamuje s tablety.

Ve čtvrtek 12. března budou přenosy probíhat paralelně na dvou scénách, ve dvou webinářových místnostech.

Scénu A otevře Jan Zikuška z Masarykovy univerzity s nabídkou kurzu práce s informacemi a způsoby, jak se ho vy, učitelé, můžete zúčastnit. Naváže Dan Lessner, vysokoškolský pedagog, a poradí, jak zařídit, abyste snáze vyhledali zdroje, které potřebujete do výuky. Anna Šlechtová vyvinula se svým týmem pedagogů - přírodovědců několik aplikací, které vám rozšíří pohled na to, jak využít několik tabletů ve výuce. Pavlína Mazáčová, manažerka projektu INTERES, nabídne různé aktivity a otevřené vzdělávací zdroje např. v prostředí e-learningu, skrze které můžete kdykoli pracovat na svém osobním rozvoji. David Yilma, český učitel momentálně působící na soukromé škole v Anglii, ukáže, jak využít kreativně to, co váš tablet už obsahuje, ve výuce. Josef Mach, odborník Masarykovy univerzity, vás provede tématem elektronického portfolia učitele jako praktické pomůcky a místa, kam věci snadno uložíte, nasdílíte či upravíte.

Na scéně B otevřeme technickým tématem: Jiří Bilík, IT specialista, vám i videem pomůže propojit tablet se zobrazovacím zařízením, které ve škole máte. Štafetu převezme Michal Černý a prohloubí vaši práci s projektovými i poznámkovými nástroji na tabletech. Radka Nedbalová, lektorka a učitelka, vám představí nástroje i cesty vyhledávání, díky kterým příprava na výuku získá nové rozměry. Káča Hořavová, didaktička, vám nabídne modely, jak uspořádat výuku s několika kusy tabletů a využít jejich potenciál. Program scény B zakončí Jan Berki, vysokoškolský pedagog připravující učitele Liberecké univerzity, který poradí, jak na prvním stupni učit děti pracovat s internetem.

Aby webináře skutečně splnily svůj účel, rádi bychom vás, učitele z našeho projektu, požádali o následující kroky: - prohlédněte si nabídku webinářů na stránce interes.kisk.cz/mentoring a vyberte si svůj program - DO 9. 3. prosíme přidejte minimálně jeden podnět do fóra věnovaného danému tématu (na téže stránce), tímto se zároveň přihlašujete k účasti na webinář v „přímém přenosu“ v daném čase (tedy nikoli ze záznamu!) - v daný čas klikněte na odkazy vedoucí ze stránek interes.kisk.cz/mentoring přímo do Vámi zvolené webinářové místnosti, přihlaste se stejným jménem jako do diskusního fóra – tedy celým jménem a příjmením a alespoň zkratkou své školy (pro identifikaci v projektu toto potřebujeme) a užijte si webinář, který bude odpovídat přímo na Vaše otázky S dotazy a podněty se můžete obracet kdykoli na Káču Hořavovou na kontaktech uvedených na interes.kisk.cz/mentoring.

Mentoring – příručka – opakovaná informace

Na projektovém webu http://interes.kisk.cz/mentoring najdete ke stažení příručku s informacemi o mentoringu. Na webu jsou také všechny důležité informace k celé klíčové aktivitě, do níž by se každá škola měla podle svého uvážení zapojit. Stejně tak se můžete kdykoli vrátit k dotazníku a vyplnit nové požadavky, které dle potřeb své školy máte.

Informace o soutěžených a pořízených zařízeních – opakovaná informace

V předchozím newsletteru jsme vás prosili o podání informací o zařízeních, která postupně přicházejí do vašich škol. Prosíme vás laskavě jménem koordinátorky projektu Mgr. Marie Indrákové – indrakova@phil.muni.cz, abyste vždy uváděli také konkrétní TYP, řadu daného zařízení a operační systém – nestačí tedy uvést např. pouze zařízení Samsung. Děkujeme.

Záznamy z webinářů a videozáznamy z projektových aktivit

Pro všechny pedagogy zapojené do projektu INTERES i pro pedagogy partnerských škol, kteří podpořeni nejsou, máme záznamy z webinářů a videa na projektovém webu http://interes.kisk.cz/ucitele. Záznamy z webinářů přibývají průběžně také na YOU TUBE na https://www.youtube.com/playlist?list=PLV0imKrAcRsz7fhTd-gzCOZcym6jH1OX3.

Byl zahájen kurz Metodik ICT, všem otevřena jeho e-learningová část Někteří učitelé partnerských škol využili možnosti absolvovat v průběhu projektu INTERES dvousemestrový kombinovaný kurz ICT koordinátor. Kurz byl zahájen v sobotu 28. února na Masarykově univerzitě. Jeho součástí je e-learning Metodik ICT, který je po přihlášení zdarma otevřený všem učitelům, ať už se zapojili do projektu INTERES, nebo ne. Nabízíme vám příležitost absolvovat e-learningový kurz a získat mnoho důležitých informací, vztahujících se nejen k aktivitám projektu INTERES, ale především k fungování ICT ve školním prostředí a k možnostem, které se pro práci s ICT ve výuce a řízení informací ve škole nabízejí. Kurz je otevřen – stejně jako další e-learningové kurzy nabízené projektem INTERES – na portálu http://kurzy.knihovna.cz/.

Přímý odkaz na kurz: http://kurzy.knihovna.cz/enrol/index.php?id=78.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info