kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 2

Bez popisku

5. listopad 2014

Finance projektu

Dne 12. listopadu přišla na účet Masarykovy univerzity konečně záloha projektových financí z MŠMT. V následujících několika dnech bude probíhat rozdělování financí s ohledem na rozpočty partnerských škol a jejich posílání na vaše projektové účty.

WiFi

Prosíme vás, abyste co nejdříve, nejpozději do pondělí 17. listopadu poslali požadavky týkající se WiFi ve vaší škole - jestli budete pořizovat, nebo posilovat, hlavně však celkovou cenu pořízení, která zahrne také práci při instalaci a další přídavná zařízení, např. kabeláž.

Někteří z vás poslali tyto informace už v přihlášce k projektu, přesto prosím o aktualizaci informace. Pokud byste informace neposlali, museli byste si potom financovat vše k WiFi z vlastních zdrojů mimo projektový rozpočet.

Vše k WiFi prosím posílejte na adresu krajickova@phil.muni.cz.

Dotazy ředitelů a koordinátorů

Na webu projektu jsme pro vás založili sekci Nejčastější dotazy. Bude postupně rozdělena do kategorií podle oblastí, kterých se budou dotazy týkat. Dotazy a odpovědi – především z oblasti veřejných zakázek a technických specifikací - najdete také v příloze tohoto newsletteru. Několik dotazů, které jste vznesli a které byly koncipovány v průběhu minulých dní v projektovém týmu, jsme odeslali na MŠMT a čekáme na odpovědi. Jakmile odpovědi dostaneme, budou přidány i tyto dotazy do sekce nejčastějších dotazů.

Pokud budete mít k projektovým aktivitám i dění v projektu jakýkoli dotaz, neváhejte prosím a napište ho naší administrátorce mailem na twardows@phil.muni.cz. Dotaz zodpovíme a zařadíme mezi časté, čímž posílíte sdílení zkušeností partnerských škol projektu.

Technická specifikace dotykových zařízení

V tomto týdnu začal ICT technik našeho týmu navštěvovat některé školy, které v evaluačním dotazníku po odborném semináři v Brně požádaly o konzultace a pomoc s WiFi, případně s úpravou požadavků na kupovaná zařízení. Pokud máte o takovou osobní návštěvu u vás ve škole zájem a neuvedli jste to v dotazníku, kontaktujte prosím koordinátorku Patricii Twardowskou - twardows@phil.muni.cz. Termín schůzky dojednáme telefonicky.

Jízdní řád projektu

V příloze vám posíláme základní milníky projektového dění. Vizualizace s infografikou bude k dispozici na webu projektu.

Evaluace

Jednou z povinných projektových aktivit pro každou partnerskou školu je dvoufázová evaluace (hodnocení) týkající se stavu ICT ve škole, koncipovaná a požadovaná řídícím orgánem OP VK na MŠMT. První část evaluace proběhla ve formě dotazníku před zahájením projektu, v říjnu. Některé školy evaluaci nevyplnily, tak prosíme o kontrolu mailů z října, kdy vám byl evaluační dotazník poslán, a o dokončení první fáze evaluace co nejdříve, abychom mohli začít analyzovat data, která jste do dotazníků vložili. Děkujeme.

Webináře – aktualizace

Jak jsme informovali v předchozím newsletteru, máme pro vás připraveny na listopad povinné vzdělávací aktivity – webináře. Jsou určeny pro širokou pedagogickou veřejnost, protože tematicky zasahují oblasti využívání ICT v běžném chodu školy.

Do prostoru webináře se dostanete zadáním adresy https://connect.cesnet.cz/mu-ff-kisk-interes/. Podrobnější postup najdete v příloze nultého čísla newsletteru – viz web projektu.

E-learningové kurzy pro ředitele a koordinátory ICT

Všechny kurzy v projektu jsou (případně budou) dostupné na adrese kurzy.knihovna.cz a dostanete se k nim také přes projektovou webovou stránku interes.kisk.cz. Jak se do prostředí dostat a jak se v něm orientovat, to podrobně popisuje návod v příloze - Jak do kurzů INTERES, který je obsažen v nultém čísle newsletteru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info