kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 21

Bez popisku

8. duben 2015

INFORMACE PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Nejbližší webinářové úterky

E-learningový kurz ICT metodik – řešení pro každou partnerskou školu?

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, přestože jsme projekt INTERES jako tým od začátku pojali jako individualizovaný s ohledem na potřeby každé jednotlivé školy, s ohledem na dění v oblasti technologií a vzdělávání, např. v souvislosti se Strategií digitálního vzdělávání, považujeme za velmi užitečné až potřebné některé vzdělávací produkty „dát plošně“ do povědomí každé z partnerských škol. Proto jsme si dovolili tímto prostředníkem učinit ředitele škol a zaregistrovat vás všechny v e-learningovém prostředí kurzy.knihovna.cz do kurzu Metodik ICT.

Naleznete v něm dvanáct témat, která se týkají využití ICT ve škole a implementace ICT do výuky, jako je bezpečnost ICT, řád školní počítačové sítě či učebny, evaluace školy v rámci profilu Škola21 apod. Můžete si samozřejmě libovolně vybrat, které moduly budete chtít projít a jak dále se vzdělávacím obsahem pracovat. Věříme, že v kurzu najdete zajímavé materiály, které budete moci využít buď vy sami, nebo vaši pedagogové. Doufáme, že vám budou tyto materiály v digitální formě k užitku. Mírně omezenou „papírovou“ verzi kurzu obdržíte před skončením projektu tak, abyste ji měli ve škole k dispozici pro další práci s moderními technologiemi.

Kurz je dostupný na kurzy.knihovna.cz.

Děkujeme i za dílčí spolupráci.

Mentoři v partnerských školách – opakovaná informace

V aktuálním harmonogramu projektových aktivit se blíží ukončení KA 06 a zahájení poslední plošné vzdělávací aktivity – seminářů k oborovým didaktikám (KA 07). Zároveň běží mentoring. V této souvislosti prosíme ředitele partnerských škol, aby po zvážení (sami nebo společně s učiteli) pověřili některého z pedagogů, který má pozitivní vztah k technologiím a také přirozenou autoritu, rolí interního mentora. Mentor bude hrazen dohodově z prostředků projektového týmu a jeho úlohou bude poskytovat kolegům pedagogům konzultace a mentorskou podporu právě v dovednostech a implementaci ICT do výuky.

Mentorská podpora by fungovala ve škole minimálně do závěru projektu, tedy patrně do konce září 2015, s předpokladem dalšího trvání. U malých škol je možné to, aby se několik škol domluvilo a vybralo např. jednoho pedagoga, který by mohl být mentorem pro učitele 2-3 blízkých škol. V případě potřeby posílejte dotazy nebo připomínky koordinátorce mentoringu Mgr. Kateřině Hořavové – kaca.hor@gmail.com, dále např. koordinátorce edukačních aktivit Mgr. Marii Indrákové – indrakova@phil.muni.cz.

Dokumentace k veřejným zakázkám pro monitorovací zprávu – opakovaná informace

Prosíme vás, abyste k právě zpracovávané monitorovací zprávě připravili a do odevzdávárny na projektovém webu včas vkládali všechny požadované dokumenty, které se týkají veřejných zakázek. Seznam dokumentů je uveden přímo v odevzdávárně každé jednotlivé školy. Dokumentů je hodně, jsme si toho vědomi, ale v případě připomínkového řízení k monitorovací zprávě by na jejich opatření nebyl dostatek času. Dotazy můžete směřovat manažerce veřejných zakázek Mgr. Veronice Krajíčkové – krajickova@phil.muni.cz.

Monitorovací zpráva 02 – opakovaná informace

Ke dni 31. března skončilo druhé monitorovací období našeho projektu. Prosíme vás, ředitelky a ředitele, a také koordinátory o rychlé a důsledné vkládání všech požadovaných dokumentů do odevzdávárny na projektovém webu. Finanční manažerky a administrátorka kontrolují všechny potřebné dokumenty, které posíláte, a průběžně s vámi konzultují. V případě potřeby prosím obratem kontaktujte příslušné projektové pracovníky – stodolova@phil.muni.cz, twardows@phil.muni.cz, tana.sochorova@centrum.cz.

INFORMACE PRO UČITELE, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Dotazník pro UČITELE

Vážení učitelé partnerských škol projektu INTERES, obracím se na Vás jménem kolegy z projektu, ale také studenta Jakuba Hradila s prosbou o vyplnění dotazníku pro účely jeho diplomové práce.

Dotazník by Vám neměl zabrat více než 10 minut a Jakubovi pomůže zmapovat prostředí Vašeho digitálního světa.

Dotazník naleznete na této adrese: http://goo.gl/forms/iePvd4BZzp

Jakub i já Vám mockrát děkujeme za to, že dotazníku věnujete svůj čas.

On-line konference – 5. května 2015

Blíží se datum konání další klíčové aktivity projektu – KA 08. On-line webinářová konference by měla ukázat pokud možno praktický vstup technologií do vzdělávání z různých úhlů pohledu. Proto bychom chtěli oslovit jako lektory webinářů také vás, pedagogy z partnerských škol, kteří mají s výukou s technologiemi dobré a sdělitelné zkušenosti. V některých partnerských školách vznikly zajímavé vzdělávací materiály využitelné právě na dotykových zařízeních.

Dovolujeme si vyzvat vás, abyste se k nám přidali, aktivně se připojili k lektorům on-line konference a vyzkoušeli si třeba právě to, jak se učí prostřednictvím webináře. Budeme rádi za účast co největšího počtu pedagogů také jako posluchačů. Podrobnosti k on-line konferenci se brzy objeví na projektovém webu. Dotazy k akci můžete posílat na mailovou adresu kaca.hor@gmail.com nebo marektomas@mail.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info