kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 22

Bez popisku

15. duben 2015

INFORMACE PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Žádost o podstatnou změnu projektu – prodloužení realizace projektu

Všechny potřebné dokumenty k žádosti o podstatnou změnu byly odeslány na MŠMT. Předpokládaný termín rozhodnutí o prodloužení doby trvání projektu je přelom dubna a května. O výsledku vás budeme neprodleně informovat.

Mentoři v partnerských školách – doplňující informace

Na přání ředitelů několika partnerských škol doplňujeme informace týkající se zřízení pozice interního mentora v partnerské škole. Mentor se stává zaměstnancem Masarykovy univerzity na DPČ (případně DPP). Jeho úkolem je poskytnout mentoring dle našich parametrů cílové skupině (zapojeným učitelům) ve své domovské škole a případně ve školách sousedních (pokud by k tomu měl chuť a čas). Předpokládá se, že bude v osobním kontaktu s učitelem 2 hodiny (konzultace konkrétních záležitostí zapojení ICT do výuky, rada k výběru vhodných aplikací apod.), k tomu se připočítávají až 4 hodiny na přípravu. Mentoring je individualizovaný, a proto by se měl mentor věnovat každému učiteli zvlášť, tedy 2 hodiny + až 4 hodiny je rozsah mentoringu pro 1 učitele. Hodinová dotace je 300 Kč.

V případě potřeby posílejte dotazy nebo připomínky koordinátorce mentoringu Mgr. Kateřině Hořavové – kaca.hor@gmail.com, dále např. koordinátorce edukačních aktivit Mgr. Marii Indrákové – indrakova@phil.muni.cz.

Soupiska účetních dokladů partnerské školy – opakovaná informace

Za každé uzavřené monitorovací období doporučujeme vypracovat souhrnnou soupisku účetních dokladů. Doporučujeme postupovat podle Manuálu k přípravě podkladů MZ (máte ho k dispozici už od první MZ), v němž jsou jednotlivé části dokumentu popsány. Soupiska by měla obsahovat POUZE vyúčtované přímé náklady, které byly součástí dané monitorovací zprávy. Nárok na nepřímé náklady se dopočítá sám v příloze na základě vložených vzorců. Prosíme tedy o vypracování soupisky účetních dokladů za 2. monitorovací období (1. 1. – 31. 3. 2015). Soupisku můžete zaslat ke kontrole finanční manažerce projektu INTERES Ing. Táni Sochorové – tana.sochorova@centrum.cz. Kompletní soupiska účetních dokladů usnadní orientaci ve vyúčtovaných nákladech a bude sloužit k případné kontrole na místě. Děkujeme za součinnost.

Také kvůli další dokumentaci předkládané k monitorovací zprávě prosím kontaktujte ing. Táňu Sochorovou.

INFORMACE PRO UČITELE, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Dotazník studenta Jakuba Hradila – opakovaná prosba

Dovoluji si přeposlat vám dopis od studenta a kolegy Jakuba Hradila k jeho výzkumu:

„Vážení učitelé,
velmi děkuji všem, kteří ochotně vyplnili dotazník posílaný minulý týden. Zatím bohužel nemám pro výzkumnou část práce potřebný minimální počet odpovědí a dotazník tak prozatím úplně ztrácí hodnotu. Dovoluji si tedy velmi poprosit ty z vás, kteří zatím dotazník nevyplnili, aby zvážili své časové možnosti a dotazník zkusili vyplnit, a to pokud možno do pondělí 20. dubna.

Odkaz na dotazník: http://goo.gl/forms/iePvd4BZzp.

Pokud mi necháte na sebe kontakt, mohu vás po vyhodnocení informovat, jak výzkum dopadl, nebo se můžeme domluvit na případné odměně za vyplnění.

Děkuji za ochotu a přeji pěkný den.“

Skype on-line konzultace – klíčová aktivita 03 Mentoring

Připravili jsme pro vás další část on-line konzultací zařazených do klíčové aktivity 03 – Mentoringu. Tentokrát jsme nakonec změnili vzdělávací platformu a rádi bychom do vzdělávacích aktivit zapojili další z nástrojů – Skype. Prosíme koordinátory, aby v případě potřeby byli nápomocni učitelům v instalaci Skypu v počítači.

Přihlašování k seminářům na oborové didaktiky – KA 07 – opakovaná informace

V rámci klíčové aktivity 07 (Dotykové zařízení a oborová didaktika) každá škola prochází minimálně třemi školeními ke třem různým oborovým didaktikám. Proto vás prosíme o zaznamenání preferovaných oborových didaktik do sdílené tabulky.

Do preferované didaktiky prosíme zaznamenejte také předpokládaný počet pedagogů, kteří se semináře za školu zúčastní. Jeden pedagog se může zúčastnit i více seminářů (má-li dvě aprobace, tak ke každé z nich). Pokud se stane, že si školy lokálně blízké vyberou stejnou oborovou didaktiku (didaktiky), předpokládáme, že školení proběhne společně na jedné ze škol. Děkujeme za spolupráci.

On-line konference – 5. května 2015 – opakovaná informace

Blíží se datum konání další klíčové aktivity projektu – KA 08. On-line webinářová konference by měla ukázat pokud možno praktický vstup technologií do vzdělávání z různých úhlů pohledu. Proto bychom chtěli oslovit jako lektory webinářů také vás, pedagogy z partnerských škol, kteří mají s výukou s technologiemi dobré a sdělitelné zkušenosti. V některých partnerských školách vznikly zajímavé vzdělávací materiály využitelné právě na dotykových zařízeních. Dovolujeme si vyzvat vás, abyste se k nám přidali, aktivně se připojili k lektorům on-line konference a vyzkoušeli si třeba právě to, jak se učí prostřednictvím webináře. Budeme rádi za účast co největšího počtu pedagogů také jako posluchačů. Podrobnosti k on-line konferenci se brzy objeví na projektovém webu. Dotazy k akci můžete posílat na mailovou adresu kaca.hor@gmail.com nebo marektomas@mail.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info