kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 23

Bez popisku

23. duben 2015

INFORMACE PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Webinář Jak ve škole nakupovat aplikace do dotykových zařízení

V pondělí 4. 5. od 19.30 do cca 20.30 hodin se uskuteční důležitý webinář k tématu nákupů aplikací do dotykových zařízení. Víme, že tohle téma rezonuje ve všech partnerských školách a vyvolává řadu otázek. Webinář bude odpovídat na otázky, které si klade projektový tým, ale hlavně partnerské školy. Budeme určitě rádi za všechny vaše podněty a dotazy, můžete je psát přímo do volného pole k tématu webináře na webu projektu zde - Jak nakupovat aplikace. Lektoři: Mgr. Marie Indráková, Mgr. Tomáš Marek. Záznam webinář najdete po skončení webináře též na webu projektu.

Klíčová aktivita 07 – semináře k práci s dotykovým zařízením v oborových didaktikách

Od května začnou v jednotlivých školách, případně ve dvou až třech školách lokálně blízkých, semináře zaměřené na oborové didaktiky (KA 07). Prosíme koordinátory z partnerských škol, kteří dosud nestihli vyplnit tabulku odpovídající na otázku, které didaktiky škola preferuje, aby tak učinili, je to nutné z organizačních důvodů – tabulku najdete zde. Dotazy k organizaci KA 07 prosím směřujte na Mgr. Marušku Indrákovou - indrakova@phil.muni.cz. Děkujeme.

Interní mentoři v partnerských školách

V některých partnerských školách (cca v deseti) jste využili nabídky projektu a našli mezi sebou interního mentora. Jsme rádi, že jste tuto pozici podpořili, protože s ohledem na masivní vstup technologií do školní reality to bude pozice velmi potřebná i po skončení projektu INTERES. Mentorská podpora učitelům bude fungovat minimálně do závěru projektu, individuálně s předpokladem dalšího trvání. V případě potřeby prosím posílejte dotazy nebo připomínky koordinátorce mentoringu Mgr. Kateřině Hořavové – kaca.hor@gmail.com.

Monitorovací zpráva č. 2

Ve středu 28. dubna jsme na MŠMT odeslali druhou monitorovací zprávu projektu INTERES. Bylo to náročné a dobrodružné, ale díky spolupráci partnerských škol a operativnosti projektového týmu to máme za sebou a čekáme na připomínky.

INFORMACE PRO UČITELE, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

On-line konference – 5. května 2015, 10 – 20 hodin

Blíží se datum konání další klíčové aktivity projektu – KA 08. Webinářová konference INTERES on-line už má hotový program. Mezi lektory jsou zajímaví lidé, kteří hýbou českým vzdělávacím prostředím v kontextu ICT – mj. Ondřej Neumajer, Janek Wágner (šéfredaktor České školy), lektorky ze společnosti iSen, která se zabývá technologiemi a vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - www.isen.cz, také zástupci některých partnerských škol projektu, kteří se podělí o své zkušenosti s technologiemi ve výuce. Konkrétní návody a náměty na aplikace či uspořádání výuky se budou střídat s webináři, ve kterých budou odborníci hledat způsoby, jak do budoucna užitečně dál integrovat technologie do vzdělávání. A jako bonbónek můžete všichni hlasovat o nejlepší webinář celé konference! Anotace k jednotlivým webinářům jsou k dispozici po rozkliknutí názvu příspěvku na webu s programem (viz výše). Na on-line konferenci vás srdečně zveme, budeme moc rádi, když se webinářů zúčastní co největší počet pedagogů partnerských škol. Dotazy k akci můžete posílat na mailovou adresu kaca.hor@gmail.com.

Dotazník pro UČITELE – klíčová aktivita 06

V dubnu jsme v partnerských školách dokončili semináře věnující se obecnému ovládání dotykového zařízení (KA 06). Prosím učitele, kteří zatím nevyplnili dotazník po semináři, aby tak učinili na adrese <dotazniky.jdem.cz>. Zpracovaná data budou využita do závěrečných výzkumných zpráv.

E-learning a kurz Metodik ICT

Připomínáme, že v e-learningovém prostředí kurzy.knihovna.cz je pro pedagogy partnerských škol stále otevřen kurz Metodik ICT. Studijní materiály jsou k dispozici pro všechny zájemce o problematiku - http://kurzy.knihovna.cz/.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info