kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 24

Bez popisku

7. květen 2015

INFORMACE PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Prodloužení realizace projektu INTERES

Projekt INTERES je prodloužen do 17. září 2015.Projektový tým se bude snažit dodržet harmonogram klíčových aktivit tak, aby vzdělávací aktivity v partnerských školách byly ukončeny ke 30. červnu. V ojedinělých případech je možné, že vzdělávání bude probíhat ještě v přípravném týdnu na konci srpna. Vše bude organizováno tak, aby to vyhovovalo podmínkám jednotlivých partnerských škol.

Závěrečný odborný seminář projektu INTERES – termín

Rádi bychom uzavřeli projekt důstojnou a smysluplnou odbornou a sdílecí akcí, a proto připravujeme závěrečný odborný seminář pro ředitele partnerských škol. Byli bychom rádi, kdyby se semináře opět zúčastnili všichni ředitelé nebo jimi pověření zástupci. Zatím jsou předběžně vybrány dva možné termíny pro konání této akce v Brně – pátek 28. srpna nebo pátek 4. září – vždy dopoledne. Prosíme všechny ředitele partnerských škol, aby byli tak hodní a co nejdříve mailem na pmazacov@phil.muni.cz uvedli termín, který PREFERUJÍ. Děkujeme.

Klíčová aktivita 07 – semináře k práci s dotykovým zařízením v oborových didaktikách

V jednotlivých školách, případně ve dvou až třech školách lokálně blízkých začínají semináře zaměřené na oborové didaktiky (KA 07). Koordinátoři vyplnili tabulku odpovídající na otázku, které didaktiky škola preferuje – tabulka zde. Protože jde o klíčovou aktivitu a její rozsah je uveden MŠMT ve výzvě, je třeba, aby každá škola měla vybrány 3 různé semináře na oborové didaktiky v celkovém součtu 15 hodin (tedy 3x5). Je plánováno, že tyto tři semináře proběhnou v partnerské škole v rámci jednoho odpoledne najednou. Pokud je v některých školách zájem o více než 3 oborové didaktiky, budeme se snažit tomuto požadavku vyhovět, ale je možné, že právě tohle školení se z časových a organizačních důvodů uskuteční až v přípravném týdnu, po naplnění povinných vzdělávacích aktivit. Všechny dotazy a náměty k organizaci KA 07 prosím směřujte na Mgr. Marušku Indrákovou - indrakova@phil.muni.cz. Děkujeme.

Povinná dokumentace z partnerských škol – ODEVZDÁVÁRNA

Prosíme všechny koordinátory, aby vkládali povinnou dokumentaci partnerské školy (výpisy z účtů, výkazy…) do svého pole v Odevzdávárně na webu projektu každý měsíc, a to nejpozději do 15. dne daného měsíce. Je to třeba kvůli monitorování průběhu projektu, případných nedopatření, ale také kvůli průběžné kontrole administrativy nejen v projektovém týmu, ale také na Masarykově univerzitě. Děkujeme.

Nákupy aplikací v partnerských školách - důležité

V příloze tohoto newsletteru najdete PDF se shrnutím důležitého webináře, pořádaného v pondělí 4. května k problematice nákupu dotykových aplikací z prostředků projektu. Mimo základní informace obsahuje materiál i praktické návody k přidávání platebních možností pro jednotlivé mobilní platformy. Záznam celého webináře je k dispozici v archivu webinářů na webu projektu - http://interes.kisk.cz/ucitele - jedná se o webinář KA 07 – Nákupy aplikací.

INFORMACE PRO UČITELE, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

On-line konference – 5. května 2015 – poděkování a DOTAZNÍK

V úterý 5. 5. Proběhla on-line webinářová konference projektu. Děkujeme za účast všem zapojeným pedagogům partnerských škol, ať již v rolích lektorů, nebo v rolích účastníků. Záznamy z jednotlivých webinářů budou postupně k dispozici na projektovém webu i na You Tube. Prosíme vás, ředitele a koordinátory, abyste byli tak laskavi a předali pedagogům prosbu o vyplnění on-line evaluačního konferenčního dotazníku, je to pro projektový tým důležitý nástroj zlepšování práce s cílovou skupinou i tématem samotným. Děkujeme. Dotazník je k vyplnění zde: http://interes08.jdem.cz/.

Dotazník pro UČITELE – klíčová aktivita 06 – opakovaná informace

V dubnu jsme v partnerských školách dokončili semináře věnující se obecnému ovládání dotykového zařízení (KA 06). Prosím učitele, kteří zatím nevyplnili dotazník po semináři, aby tak učinili na adrese dotazniky.jdem.cz. Zpracovaná data budou využita do závěrečných výzkumných zpráv z jednotlivých partnerských škol projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info