kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 26

Bez popisku

4. červen 2015

INFORMACE PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Termín závěrečné konference pro ředitele (nebo jejich zástupce) partnerských škol projektu – opakovaná informace

Děkujeme za zpětnou vazbu, kterou ředitelé škol poslali ohledně termínu závěrečné konference projektu INTERES. Termín byl většinovým souhlasem stanoven na pátek 4. září 2015, časově zatím předběžně od 10 do 14 hodin. Místem konání bude zajímavý brněnský prostor Otevřená zahrada. Těšíme se na společné setkání a věříme, že na konferenci budou mít zastoupení všechny partnerské školy projektu. Podrobnější informace o programu vám přineseme v následujících týdnech.

Soupisky dokladů z partnerských škol – informace finanční

Finanční manažerka projektu Ing. Táňa Sochorová naléhavě prosí všechny ředitele škol, aby ve spolupráci s účetními zkontrolovali odesílání kompletní soupisky dokladů za uzavřené monitorovací období. Mnoho škol nemá stále soupisku kompletní. Děkujeme za spolupráci.

Mentoringové rozhovory – součást evaluačních zpráv z partnerských škol

Jednou ze závěrečných aktivit projektu je evaluace (hodnocení), jejíž součástí jsou také rozhovory s pedagogy týkající se mentoringu. Na každé partnerské škole proběhne jeden rozhovor - povede ho Mgr. Gabriela Šimková nebo Mr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. s pedagogem, který prošel nějakou formou mentoringu v rámci našeho projektu. Rozhovor bude pro potřeby zpracování nahráván na diktafon a bude trvat cca 45-60 minut. Bude se týkat základních otázek mentoringu, jeho vnímání učitelem, propojení s aktivitami projektu apod., tedy půjde spíše o postoje než o znalosti nebo dovednosti, nic hrozného to nebude :-) Poté bude u nás na univerzitě zpracován a výstup bude přiložen k evaluační zprávě, kterou každá škola vykazuje v projektu. Abychom co nejvíce organizačně zjednodušili celý proces, prosím Vás, abyste vybral/la ve spolupráci např. s koordinátorem jednoho pedagoga ze své školy - neměl by to ale být ani koordinátor projektu, ani Vy, tedy ředitel/ka. Jméno a kontakt na pedagoga prosím co nejdříve pošlete Mgr. Marii Indrákové - indrakova@phil.muni.cz, která bude koordinovat to, aby školení k oborovým didaktikám proběhlo např. současně s tímto rozhovorem - tím nebudeme ve Vaší škole zbytečně narušovat další školní den. Mentoringové rozhovory proběhnou v průběhu měsíce června na všech 34 partnerských školách.

INFORMACE PRO UČITELE, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Informace o termínech školení KA 07

V nadcházejícím týdnu proběhnout tyto semináře ke klíčové aktivitě KA07, všechny semináře jsou otevřené zájemcům i z jiných škol, prosíme však o informace od vás – mailem na adresu indrakova@phil.muni.cz.

Webináře – aktuálně

V následujícím týdnu je pro učitele připraven další zajímavý a poptávaný webinář – tentokrát jako součást mentoringu. Prosíme vás, abyste se při účasti na webináři přihlašovali příjmením a uvedením své školy, velmi nám to pomůže při vykazování podpořených osob. Děkujeme!

Webinářová místnost zde.

On-line konference – 5. května 2015 – záznamy, opakovaná informace

Záznamy z webinářů, které se konaly v rámci INTERES on-line konference, jsou v tuto chvíli k dispozici na You Tube zde.

E-learningové kurzy pro učitele v rámci projektu

Aktuálně zpřístupňujeme elektronické kurzy zaměřené na využití dotykových zařízení v didaktice konkrétního předmětu. V první skupině byly zpřístupněny tyto kurzy:

Velmi doporučujeme, aby e-kurzy prošli učitelé, kteří absolvují semináře k oborovým didaktikám. Mohou je využít jako přípravu na fyzické školení oborové didaktiky nebo naopak připomínku toho, co na školení slyšeli. Dále je možné využít e-kurzu také jako samostatného kurzu, který účastníkovi i bez prezenčního školení přinese řadu tipů na využití IT ve výuce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info