kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 27

Bez popisku

11. červen 2015

INFORMACE PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Soupisky dokladů z partnerských škol – informace finanční

Velmi naléhavě žádáme ředitele (účetní) všech partnerských škol, kteří tak dosud neučinili, aby zasílali kompletní soupisku účetních dokladů vždy za ukončené monitorovací období mailem na adresu tana.sochorova@centrum.cz. Jelikož nejsou výdaje za 2. monitorovací období projektu dosud zkontrolovány ze strany MŠMT (připomínky k monitorovací zprávě přijdou na Masarykovu univerzitu 15. 6.), prosíme prozatím o zasílání dokumentu za 1. monitorovací období. Soupisky budou postupně kontrolovány a jejich schválená verze bude posílána do partnerských škol zpět mailem. V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na finanční manažerku projektu Ing. Táňu Sochorovou.

Výkazy práce koordinátorů v partnerských školách

Při permanentní komunikaci s MŠMT jsme jako projektový tým upozorňováni na nepřesnosti a chyby ve vyplňování výkazů práce v partnerských školách. Velmi prosíme o vyplňování často chybějících níže uvedených údajů do výkazů práce: položky Další úvazek v projektech příjemce a Úvazek v další činnosti pro příjemce. Vše je vysvětleno v přiloženém manuálu MŠMT k vykazování pracovní činnosti. V případě potřeby kontaktujte Patricii Twardowskou – twardows@phil.muni.cz.

Mentoringové rozhovory – součást evaluačních zpráv z partnerských škol – opakovaná inforamce

Jednou ze závěrečných aktivit projektu je evaluace (hodnocení), jejíž součástí jsou také rozhovory s pedagogy týkající se mentoringu. Na každé partnerské škole proběhne jeden rozhovor - povede ho Mgr. Gabriela Šimková nebo Mr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. s pedagogem, který prošel nějakou formou mentoringu v rámci našeho projektu. Rozhovor bude pro potřeby zpracování nahráván na diktafon a bude trvat cca 45-60 minut. Bude se týkat základních otázek mentoringu, jeho vnímání učitelem, propojení s aktivitami projektu apod., tedy půjde spíše o postoje než o znalosti nebo dovednosti, nic hrozného to nebude :-) Poté bude u nás na univerzitě zpracován a výstup bude přiložen k evaluační zprávě, kterou každá škola vykazuje v projektu. Abychom co nejvíce organizačně zjednodušili celý proces, prosím Vás, abyste vybral/la ve spolupráci např. s koordinátorem jednoho pedagoga ze své školy - neměl by to ale být ani koordinátor projektu, ani Vy, tedy ředitel/ka. Jméno a kontakt na pedagoga prosím co nejdříve pošlete Mgr. Marii Indrákové - indrakova@phil.muni.cz, která bude koordinovat to, aby školení k oborovým didaktikám proběhlo např. současně s tímto rozhovorem - tím nebudeme ve Vaší škole zbytečně narušovat další školní den. Mentoringové rozhovory proběhnou v průběhu měsíce června na všech 34 partnerských školách.

INFORMACE PRO UČITELE, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Informace o termínech školení KA 07

V nadcházejícím týdnu proběhnou tyto semináře ke klíčové aktivitě KA07 – oborové didaktiky. Všechny semináře jsou otevřené zájemcům i z jiných škol, prosíme vás však předem o informace – mailem na adresu indrakova@phil.muni.cz.

Webináře – aktuálně

Učitelé partnerských škol mají poslední předprázdninovou příležitost zúčastnit se webinářů.

Webinářová místnost zde.

E-learningové kurzy pro učitele v rámci projektu – opakovaná informace

Aktuálně zpřístupňujeme elektronické kurzy zaměřené na využití dotykových zařízení v didaktice konkrétního předmětu. V první skupině byly zpřístupněny tyto kurzy:

Velmi doporučujeme, aby e-kurzy prošli učitelé, kteří absolvují semináře k oborovým didaktikám. Mohou je využít jako přípravu na fyzické školení oborové didaktiky nebo naopak připomínku toho, co na školení slyšeli. Dále je možné využít e-kurzu také jako samostatného kurzu, který účastníkovi i bez prezenčního školení přinese řadu tipů na využití IT ve výuce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info