kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 28

Bez popisku

18. červen 2015

INFORMACE PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Soupisky dokladů z partnerských škol – opakovaná informace finanční

Velmi naléhavě žádáme ředitele (účetní) všech partnerských škol, kteří tak dosud neučinili, aby zasílali kompletní soupisku účetních dokladů vždy za ukončené monitorovací období mailem na adresu finanční manažerky projektu - tana.sochorova@centrum.cz. V pondělí 15. června přijdou z MŠMT řešitelskému týmu první připomínky k monitorovací zprávě č. 2. Je tedy třeba, aby účetní měli v tuto chvíli v pořádku a odeslané v odevzdávárně dokumenty za 1. monitorovací období (za říjen až prosinec). Soupisky za 2. monitorovací období (leden až březen) budou nyní ze strany MŠMT připomínkovány. Pokud v MZ nějaké chyběly nebo nebyly v pořádku, jsou postupně kontrolovány a jejich schválená verze je a bude posílána do partnerských škol zpět mailem. V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na finanční manažerku projektu Ing. Táňu Sochorovou.

Výkazy práce koordinátorů v partnerských školách – opakovaná informace

Při permanentní komunikaci s MŠMT jsme jako projektový tým upozorňováni na nepřesnosti a chyby ve vyplňování výkazů práce v partnerských školách. Velmi prosíme o vyplňování často chybějících níže uvedených údajů do výkazů práce: položky Další úvazek v projektech příjemce a Úvazek v další činnosti pro příjemce. Vše bylo vysvětleno v manuálu, který byl jako příloha poslán v předchozím newsletteru. V případě potřeby kontaktujte Patricii Twardowskou – twardows@phil.muni.cz.

Mentoringové rozhovory – součást evaluačních zpráv z partnerských škol

V předchozích newsletterech jsme informovali o tom, že na každé partnerské škole proběhne jeden evaluační mentoringový rozhovor - povede ho Mgr. Gabriela Šimková nebo Mr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. s pedagogem, který prošel nějakou formou mentoringu v rámci našeho projektu. Abychom co nejvíce organizačně zjednodušili celý proces, prosili jsme Vás, ředitelku nebo ředitele, abyste vybral/la ve spolupráci např. s koordinátorem jednoho pedagoga ze své školy - neměl by to ale být ani koordinátor projektu, ani Vy, tedy ředitel/ka. Za poslaná jména vybraných pedagogů Vám mockrát děkujeme. Mentoringové rozhovory začnou probíhat v týdnu od 15. června podle harmonogramu, který byl s danou partnerskou školou konzultován. Pokud jste tak zatím neučinili, prosíme o poslání jména a kontaktu na Vámi vybraného pedagoga Mgr. Marii Indrákové - indrakova@phil.muni.cz.

Finanční manažer – ukončení pracovního poměru

Finanční manažerce projektu Mgr. Tereze Stodolové končí k datu 30. 6. 2015 pracovní poměr v projektu INTERES. Od dnešního dne čerpá dovolenou, její telefonní číslo nebude pro potřeby projektu aktivní. Agendu Mgr. Stodolové a pozici hlavního finančního manažera projektu převezme od 1. července Ing. Táňa Sochorová.

Dokupování přídavného hardwaru do partnerských škol

Připravili jsme pro projektovou manažerku na MŠMT soupis přídavných a doplňkových zařízení, která by si chtěly partnerské školy projektu dokoupit. Jakmile obdržíme z MŠMT k tomuto soupisu vyjádření, budeme Vás ihned informovat.

INFORMACE PRO UČITELE, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Informace o červnových termínech školení KA 07

V nadcházejícím týdnu proběhnou v partnerských školách tyto semináře ke klíčové aktivitě KA07 – oborové didaktiky. Všechny semináře jsou otevřené zájemcům i z jiných škol, prosíme vás však předem o informace – mailem na adresu indrakova@phil.muni.cz.

Velmi doporučujeme, aby si učitelé, kteří absolvují semináře k oborovým didaktikám, prošli e-learningové kurzy rozšiřující právě prezenční školení k oborovým didaktikám. Všechny kurzy jsou dostupné na adrese http://kurzy.knihovna.cz/.

Evaluace KA 07 – dotazníky pro učitele

Moc prosíme učitele-účastníky školení oborových didaktik, aby byli tak hodní a průběžně vyplňovali evaluační dotazníky k této klíčové aktivitě na adrese interes07.jdem.cz. Děkujeme za součinnost.

Webináře – aktuálně

Projektový tým respektuje časovou vytíženost učitelů partnerských škol v závěru školního roku a rozhodl se nepořádat do konce školního roku žádné další webináře, ani plánované odpoledne 16. 6. Webináře, především ty, které jsou součástí mentoringu, budou probíhat v přípravném týdnu (srpen) a v prvním a druhém zářijovém týdnu nového školního roku.

Druhá část evaluace dané zněním Výzvy č. 51

S blížícím se koncem školního roku a také vzdělávacích aktivit projektu INTERES nadešel čas závěrečné evaluace. V projektu INTERES má podobu dvou na sebe navazujících online evaluačních dokumentů.

(1) Tím prvním je online Výstupní dotazník, jehož cílem je ověřit dopady aktivit projektu na oblast ICT v každé partnerské škole. Dotazník je povinnou aktivitou projektu, proto moc prosíme ředitele nebo jím pověřené pedagogy o jeho vyplnění. První část odpovídá tzv. Profilu Škola21 a znáte ji z podzimu 2014, druhá polovina směřuje ke zhodnocení aktivit projektu a plánům školy v dalším využití ICT. Dotazník je dostupný po přihlášení na adrese http://interes.kisk.cz/evaluace/final a k jeho vyplnění máte čas do 22. 6. 2015. Pokud budete potřebovat vyplňování vzhledem k rozsahu a časové náročnosti přerušit, uložte si dotazník kliknutím na pole "Uložit odpovědi" na konci dotazníku, můžete se k uloženým odpovědím vracet a upravovat je.

(2) Po vyplnění všech povinných odpovědí dotazníku se vám zpřístupní formulář Závěrečné evaluace. V něm se budete vyjadřovat k posunu od začátku projektu a také k důvodům současného stavu a plánovaným změnám. Vyplnění tohoto online formuláře již není tak časově náročné, ale opět je vyplnění povinné, vyplněné výsledky budeme odesílat při uzavírání projektu poskytovateli dotace. Tento formulář najdete na adrese http://interes.kisk.cz/evaluace/review a zde je termín vyplnění 17. 8. 2015. Výsledek dotazníkového šetření budete mít po vyplnění k dispozici v PDF a bude naformátován tak, abyste jej mohli zveřejnit na svých stránkách např. jako zprávu o využití ICT ve Vaší škole.

Evaluační nástroje jsou Vám po rozkliknutí odkazu dostupné rozrolováním lišty s názvem Vaší školy a zadáním hesla, které znáte z odevzdávárny. V případě jakéhokoli dotazu nebo problému při vyplňování kteréhokoli dotazníku prosím kontaktujte ICT garantku projektu PhDr. Pavlu Kovářovou (kovarova@phil.muni.cz nebo tel. 774 130 287).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info