kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 29

Bez popisku

25. červen 2015

INFORMACE PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Informace k dokupování doplňkového HARDWARU (HW) – velmi důležité!

Z MŠMT jsme obdrželi vyjádření k nákupu doplňků k zařízením. Nelze již dokupovat obaly a klávesnice, protože zde jde podle MŠMT o základní vybavení tabletu, které se musí nakupovat v rámci společného věcného plnění. Nakupovat bohužel nelze ani žádné kabelové doplňky, redukce, adaptéry VGA/HDMI ani prodlužovačky – z pohledu MŠMT se nejedná o obhajitelné doplňky. Nakupovat lze technologie k bezdrátovému propojování zařízení s projektory – Chromecasty, Apple TV a podobné „castovací“ doplňky. Nakoupit lze i stylusy, tedy dotyková pera. Vše ovšem pouze v rozsahu s ohledem na počet zařízení. Přikládáme několik informací z emailu od projektové manažerky z MŠMT: „Pořízený HW musí být použit ještě v průběhu projektu a pořízen min. 60 dnů před ukončením projektu. Pořízený počet od druhu HW musí být adekvátní k počtu pořízených dotykových zařízení partnerů v tomto projektu. Nelze si např. nakoupit 10 stylusů, když partner vysoutěžil 5 tabletů. Povolený doplňkový HW lze pořídit přímým nákupem do výše 100.000,- bez DPH.“ V praxi to znamená, že k nákupu je tedy třeba si udělat tzv. průzkum trhu – pro případ kontroly si uložte snímky obrazovky z minimálně tří zkoumaných e-shopů a nakupujte v tom nejlevnějším z nich. Nákup je třeba mít uzavřený do 17. července. Pořízený HW musí být následně ještě podpořen školením v rámci mentoringu, minimálně vzdáleně. Ohledně finančních záležitostí spojených s nákupem kontaktujte Táňu Sochorovou, která bude dostupná od neděle 28. 6. a bude reagovat na emailové adrese tana.sochorova@centrum.cz a na čísle 737 646 045. S jakýmikoliv technickými dotazy se obracejte na Tomáše Marka na telefonu 725 594 879.

Soupiska účetních dokladů – naléhavé

Velmi naléhavě prosíme ředitele (účetní) všech partnerských škol, kteří tak dosud neučinili, aby zasílali kompletní soupisku účetních dokladů vždy za ukončené monitorovací období mailem na adresu finanční manažerky projektu - tana.sochorova@centrum.cz. Dne 30. 6. končí další monitorovací období projektu INTERES a bude třeba v průběhu měsíce července připravit pro MŠMT podklady do další monitorovací zprávy.

Rozpočty partnerských škol a přepočet hodin koordinátorů

V průběhu července bude finanční manažerka Ing. Sochorová partnerským školám posílat upravené rozpočty kvůli čerpání financí v závěrečné části projektu. Dále bude přepočítávat hodiny u koordinátorů z jednotlivých škol. V případě potřeby bude finanční manažerka dané školy kontaktovat.

Výkazy práce koordinátorů v partnerských školách – opakovaná informace

Při permanentní komunikaci s MŠMT jsme jako projektový tým upozorňováni na nepřesnosti a chyby ve vyplňování výkazů práce v partnerských školách. Velmi prosíme o vyplňování často chybějících níže uvedených údajů do výkazů práce: položky Další úvazek v projektech příjemce a Úvazek v další činnosti pro příjemce. Vše bylo vysvětleno v manuálu, který byl jako příloha poslán v předchozím newsletteru. Také prosíme, aby se ve výkazech pokud možno neopakovaly pořád stejné činnosti v průběhu jednoho vykazovaného měsíce. Úředníci z MŠMT nám to vytýkají. Děkujeme za pochopení a v případě potřeby kontaktujte Patricii Twardowskou – twardows@phil.muni.cz.

Mentoringové rozhovory – součást evaluačních zpráv z partnerských škol

V předchozích týdnech probíhaly ve školách mentoringové rozhovory. Všem ředitelům, jejichž škola se do této aktivity zapojila, mockrát děkujeme za součinnost, a poděkování za spolupráci patří také dotazovaným pedagogům.

Finanční manažerka Mgr. Stodolová – ukončení pracovního poměru, opakovaná informace

Finanční manažerce projektu Mgr. Tereze Stodolové končí k datu 30. 6. 2015 pracovní poměr v projektu INTERES a současně také na univerzitě. Momentálně čerpá dovolenou, její telefonní číslo nebude pro potřeby projektu aktivní. Agendu Mgr. Stodolové a pozici hlavního finančního manažera projektu převezme od 1. července Ing. Táňa Sochorová. Už nyní ji můžete kontaktovat mailem na tana.sochorova@centrum.cz, od pondělí 29. června také telefonicky na čísle 737 646 045.

Nový finanční manažer pro záležitosti partnerských škol

V projektu INTERES nastupuje od 1. července do pozice finančního manažera pro záležitosti partnerských škol Ing. Ludmila Kosová. Bude hlavním komunikačním partnerem pro potřeby partnerských škol. Je možné kontaktovat ji už nyní mailem na ludovica@seznam.cz, telefon 608 513 138.

INFORMACE PRO UČITELE, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Druhá část evaluace dané zněním Výzvy č. 51 – dotazník pro ředitele – DŮLEŽITÉ

Závěrečná fáze projektu obsahuje především evaluační aktivity, dané Výzvou č. 51. Závěrečná evaluace má podobu dvou na sebe navazujících online evaluačních dokumentů.

(1) Tím prvním je online Výstupní dotazník, jehož cílem je ověřit dopady aktivit projektu na oblast ICT v každé partnerské škole. Dotazník je povinnou aktivitou projektu, proto moc prosíme ředitele nebo jím pověřené pedagogy o jeho vyplnění. První část odpovídá tzv. Profilu Škola21 a znáte ji z podzimu 2014, druhá polovina hodnotí aktivity projektu a týká se plánů školy v dalším využití ICT. Dotazník je dostupný po přihlášení na adrese http://interes.kisk.cz/evaluace/final a k jeho vyplnění máte čas do 10. července 2015. Pokud budete potřebovat vyplňování vzhledem k rozsahu a časové náročnosti přerušit, uložte si dotazník kliknutím na pole "Uložit odpovědi" na konci dotazníku, můžete se k uloženým odpovědím vracet a upravovat je.

(2) Po vyplnění všech povinných odpovědí dotazníku se vám zpřístupní formulář Závěrečné evaluace. V něm se budete vyjadřovat k posunu od začátku projektu a také k důvodům současného stavu a plánovaným změnám. Vyplnění tohoto online formuláře již není tak časově náročné, ale opět je vyplnění povinné, vyplněné výsledky budeme odesílat při uzavírání projektu poskytovateli dotace. Tento formulář najdete na adrese http://interes.kisk.cz/evaluace/review a zde je termín vyplnění 17. 8. 2015. Výsledek dotazníkového šetření budete mít po vyplnění k dispozici v PDF a bude naformátován tak, abyste jej mohli zveřejnit na svých stránkách např. jako zprávu o využití ICT ve Vaší škole.

Evaluační nástroje jsou Vám po rozkliknutí odkazu dostupné rozrolováním lišty s názvem Vaší školy a zadáním hesla, které znáte z odevzdávárny. V případě jakéhokoli problému při vyplňování dotazníků prosím kontaktujte ICT garantku projektu PhDr. Pavlu Kovářovou, Ph.D. (kovarova@phil.muni.cz nebo tel. 774 130 287).

V minulých týdnech se při vyplňování dotazníku u některých partnerských škol vyskytla systémová chyba a dotazníky nebyly uloženy. Velmi se za tuto komplikaci omlouváme.

Informace o červnových termínech školení KA 07

V nadcházejícím týdnu, a to v pondělí 29. 6. dd 9.00, proběhne v Základní a mateřské škole Trstěnice seminář ke klíčové aktivitě KA07 – oborové didaktiky pro druhý stupně, konkrétně Che, Př, Ma, Fy + průřezové aplikace. Seminář je určen pro pedagogy se zařízením Windows8. Je otevřen i pro další zájemce z jiných škol, v případě zájmu prosíme předem o informace – mailem na adresu indrakova@phil.muni.cz.

Evaluace KA 07 – dotazníky pro učitele

Moc prosíme učitele-účastníky školení oborových didaktik, aby byli tak hodní a průběžně vyplňovali evaluační dotazníky k této klíčové aktivitě na adrese interes07.jdem.cz. Děkujeme za součinnost.

E-learningové kurzy k oborovým didaktikám - nepřehlédněte

Velmi doporučujeme, aby si učitelé, kteří absolvují semináře k oborovým didaktikám, prošli e-learningové kurzy rozšiřující právě prezenční školení k oborovým didaktikám. V kurzech se mohou seznámit mj. s nejdůležitějšími nebo vybranými aplikacemi a s postupem jejich použití ve výuce. Všechny kurzy jsou dostupné na adrese http://kurzy.knihovna.cz/.

Placené aplikace oborových didaktik – soupis

Na seminářích oborových didaktik učitelé poptávají soupis placených aplikací oborových didaktik. Projektový tým tento soupis připravuje, v nejbližších dnech bude hotov a bude buď vyvěšen na webu projektu, nebo rozeslán do jednotlivých partnerských škol ke sdílení.

Webináře – přípravný týden nového školního roku

Webináře, především ty, které jsou součástí mentoringu, budou probíhat v přípravném týdnu (srpen) a v prvním nebo druhém zářijovém týdnu nového školního roku. První z webinářů proběhnou ve středu 26. srpna. Informace k této aktivitě najdete postupně na projektovém webu. Pokud máte jakékoli téma, které byste pro webinář uvítali, kontaktujte prosím garantku této klíčové aktivity Mgr. Kateřinu Hořavovou.

Komunikace řešitelského týmu s partnerskými školami – prázdniny

V době letních prázdnin bude řešitelský tým k dispozici potřebám partnerských škol elektronicky i telefonicky (především finanční manažer a administrátor), v některých dnech bude telefonický kontakt fungovat v omezenějším režimu (v kanceláři projektu bude stále přítomen jeden člen řešitelského týmu). Projektový newsletter bude vycházet také o prázdninách, v intervalu 1x za 14 dní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info