kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 4

Bez popisku

26. listopad 2014

Finance projektu

V minulých dnech byly z MU na projektové účty partnerských škol postupně poslány finanční částky – jedná se o 65 % projektového rozpočtu každé partnerské školy.

Přepočty rozpočtů – nově stanovené DPČ

Na partnerské školy byl rozeslán hromadný mail obsahující pokyny k DPČ. Výpočet však nebyl aktualizován s ohledem na přepočet rozpočtu, což napravujeme nyní a níže posíláme platné a definitivní údaje.

V přepočteném rozpočtu, který obdržela každá partnerská škola mailem, má nyní každá partnerská škola menší kapitolu financí určených na DPČ pro koordinátora – a to z důvodu pozdějšího zahájení projektu.

Nyní se tedy přepočtené hodiny a odpovídající podíly úvazku koordinátora pohybují v těchto číslech:

Případné dotazy k upraveným rozpočtům a navázaným DPČ prosím posílejte finanční manažerce zodpovědné za tuto oblast projektu Ing. Táni Sochorové – tana.sochorova@centrum.cz.

Přepočty rozpočtů - navýšení kapitoly na software a aplikace

V rozpočtu má nyní každá partnerská škola přesunuty nevyčerpané peníze za mzdy za září a říjen do kapitoly určené na aplikace a software pro dotyková zařízení, aby bylo možno zakoupit více aplikací. Věříme, že tuto změnu oceníte, jelikož bez přesunu by tyto peníze byly ztraceny a snížily by se Vám tím pádem i nepřímé náklady.

Technická specifikace zařízení, WiFi

Manažerka veřejných zakázek Mgr. Veronika Krajíčková shromažďuje a kontroluje technické specifikace zařízení, která si do škol budete pořizovat. Děkujeme všem ředitelům a koordinátorům, kteří specifikace posílají a pružně reagují na potřeby oprav nebo doplnění údajů. Nadále prosím posílejte své specifikace ke kontrole.

S ohledem na potřebu co nejlépe zabezpečit tuto část projektu prosíme autory specifikací k výběru dotykových zařízení, aby připravili a poslali ke kontrole pro jistotu také soupis zařízení, která požadavkům odpovídají.

Na několika zbylých školách probíhají konzultace ohledně WiFi, většina z vás už požadavky poslala a začínají být realizována výběrová řízení a poptávková řízení. Vše k technické specifikaci a k WiFi prosím posílejte na adresu krajickova@phil.muni.cz. Případné poslední požadavky na osobní návštěvu našeho ICT technika ve Vaší škole prosím posílejte na adresu twardows@phil.muni.cz. Termín schůzky dojednáme telefonicky s ohledem na vaše možnosti.

Dotazy ředitelů a koordinátorů

Na webu projektu – interes.kisk.cz – jsme v sekci pro ředitele a koordinátory provedli revizi Často kladených otázek. Nyní máte možnost psát své dotazy přímo na web, aby je viděli vaši kolegové z dalších partnerských škol a abychom na ně mohli odpovídat rychleji. V případě, že na některou otázku nebude odpovězeno včas, omlouváme se, ale bude to patrně otázka, kterou je třeba konzultovat na MŠMT, což způsobí prodlevu v odpovědi cca 2 dny. Věříme, že inovace v sekci dotazů přispěje k většímu sdílení zkušeností a informací partnerských škol. Momentálně jsou mezi otázkami i odpověďmi už také ty, které jste posílali mj. v souvislosti s výkazy, úvazky koordinátorů a různými časovými aspekty projektu.

Pokud budete mít k projektovým aktivitám i dění v projektu jakýkoli dotaz, který nechcete na web prezentovat, napište ho prosím naší administrátorce mailem na twardows@phil.muni.cz.

Webináře

Jak jsme informovali v předchozích newsletterech, připravili jsme pro vás v listopadu vzdělávací aktivity – webináře. Jsou určeny pro širokou pedagogickou veřejnost, protože tematicky zasahují oblasti využívání ICT v běžném chodu školy. Prosíme o pozvání k účasti na webinářích také vaše učitele a ICT techniky. Pro vás jsou tyto aktivity doplňkové a byli bychom rádi, kdybyste měli chuť a energii využít je jako prostředek k posílení svých kompetencí v jednotlivých tématech a k seberozvoji v oblasti využívání moderních technologií. Máme pro vás poslední listopadový webinář:

Přístup k dokumentům na webu – kód

Na pokyn vedení Filozofické fakulty MU bude třeba zakódovat přístup k těm dokumentům na projektovém webu, které obsahují údaje neslučitelné s volným publikováním. Jedná se o dokumenty v odevzdávárně a o některé vzory a šablony dokumentů. Kód, přes který budete k těmto dokumentům přistupovat, Vám bude poslán mailem, prosíme o jeho pečlivé zapsání. Zakódování uvedených částí projektového webu proběhne v nejbližších dnech.

Facebooková skupina Technologie ve vzdělávání v Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK)

Projekt INTERES vznikl na pracovišti KISK, které rozvíjí mnoho vzdělávacích aktivit pro různé cílové skupiny. V rámci magisterského studia vznikly tři oborové specializace, tzv. větve, které jsou různě zaměřené. Jednou ze specializací je větev Technologie ve vzdělávání. Doporučujeme vám číst příspěvky o využívání technologií ve vzdělávání, zveme vás ke sledování dění v této větvi a k účasti na větvových aktivitách – vše důležité se dozvíte na facebooku ve skupině Technologie ve vzdělávání.

Dny webinářového vzdělávání na KISKu

Pedagogové a studenti této větve připravili pro pedagogy, studenty, knihovníky a další zájemce na 1. a 2. prosinec Dny webinářového vzdělávání, zaměřené právě na ICT ve školách z různých úhlů pohledu – pozvánka a současně web akce s odkazem na webinářovou místnost i přístup do ní (který už znáte z našich projektových webinářů) je zde: dny2014.jdem.cz. Přijměte prosím nabídku zúčastnit se dvou dní webinářů a vybrat si takové, které vás zajímají a považujete je za potřebné. Vzhledem k tématu projektu INTERES stojí určitě za zhlédnutí webinář Ondřeje Neumajera, který bude zaměřen na praktické otázky výběru a používání dotykových zařízení ve škole, na porovnání různých dotykových zařízení, ukáže výukové aktivity s tablety, různé mobilní operační systémy, parametry tabletů pro výběr, dále infrastrukturní a doplňková vybavení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info