kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 5

Bez popisku

3. prosinec 2014

Manuál k podkladům partnerů do monitorovací zprávy

Finanční manažerky projektu pro vás vytvořily Manuál pro přípravu podkladů do monitorovací zprávy. Manuál obsahuje velmi důležité informace a návody, prosíme vás o jeho vytištění a bedlivé pročtení. Informace v manuálu jsou velmi užitečné jak pro ředitele, tak pro koordinátory i účetní.

Manuál je přílohou tohoto newsletteru, bude umístěn také na projektový web.

Přílohy monitorovací zprávy

Finanční tým projektu pro vás také připravil komentované přílohy do monitorovací zprávy. Prosíme rovněž o důkladné prostudování a o vyplňování dokumentů přesně podle těchto vzorů. V případě potřeby se můžete obracet na finanční manažerky projektu tana.sochorova@centrum.cz a stodolova@phil.muni.cz.

Odevzdávárna na webu

Na pokyn vedení fakulty byla upravena odevzdávárna dokumentů na projektovém webu interes.kisk.cz/koordinace v sekci Informace pro ředitele a koordinátory. Odevzdávárna je tedy zamknutá a lze do ní vkládat dokumenty a také si z ní odebírat vzorové šablony po zadání hesla. Heslo Vám bylo zasláno mailem v minulém týdnu.

Dny webinářového vzdělávání na KISKu - záznamy

Pedagogové a studenti Kabinetu informačních studií a knihovnictví připravili pro pedagogy, studenty, knihovníky a další zájemce 1. a 2. prosinec Dny webinářového vzdělávání, zaměřené právě na ICT ve školách. Někteří z vás se webinářů zúčastnili, za což vám velmi děkujeme a věříme, že pro vás byly tyto vzdělávací aktivity přínosné. Prezentace a záznamy celých webinářů jsou už nyní k dispozici na webu Dnů webinářového vzdělávání - dny2014.jdem.cz. Připomínáme, že vzhledem k tématu projektu INTERES stojí určitě za zhlédnutí webináře Ondřeje Neumajera, Kateřiny Hořavové nebo Bořivoje Brdičky, ale také například tematicky zajímavé webináře studentů.

Technická specifikace zařízení, WiFi

S ohledem na potřebu co nejlépe zabezpečit tuto část projektu stále prosíme autory specifikací k výběru dotykových zařízení, aby připravili a poslali ke kontrole pro jistotu také soupis zařízení, která požadavkům odpovídají.

Na několika zbylých školách probíhají konzultace ohledně WiFi, většina z vás už požadavky poslala a začínají být realizována výběrová řízení a poptávková řízení. Vše k technické specifikaci a k WiFi prosím posílejte na adresu krajickova@phil.muni.cz. Případné poslední požadavky na osobní návštěvu našeho ICT technika ve Vaší škole prosím posílejte na adresu twardows@phil.muni.cz. Termín schůzky dojednáme telefonicky s ohledem na vaše možnosti.

Přílohou tohoto newsletteru je technická specifikace zařízení + typologie zařízení, tak jak je doporučeno naším týmem na Masarykově univerzitě. Prosíme vás, abyste se jejími parametry pokud možno řídili.

Facebooková skupina Technologie ve vzdělávání v Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK)

Projekt INTERES vznikl na pracovišti KISK, které rozvíjí mnoho vzdělávacích aktivit pro různé cílové skupiny. V rámci magisterského studia vznikly tři oborové specializace, tzv. větve, které jsou různě zaměřené. Jednou ze specializací je větev Technologie ve vzdělávání. Doporučujeme vám číst příspěvky o využívání technologií ve vzdělávání, zveme vás ke sledování dění v této větvi a k účasti na větvových aktivitách – vše důležité se dozvíte na facebooku ve skupině Technologie ve vzdělávání.

Telefonní čísla - nová

Někteří projektoví pracovníci mají nová telefonní čísla, tak si je prosím poznamenejte. (Dosavadní čísla jsou jejich soukromá, ale i na ta jim samozřejmě můžete volat.)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info