kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 6

Bez popisku

10. prosinec 2014

Manuál k podkladům partnerů do monitorovací zprávy – opakovaná informace

Finanční manažerky projektu pro vás vytvořily Manuál pro přípravu podkladů do monitorovací zprávy. Manuál obsahuje velmi důležité informace a návody, prosíme vás o jeho vytištění a bedlivé pročtení. Informace v manuálu jsou velmi užitečné jak pro ředitele, tak pro koordinátory i účetní.

Manuál je přílohou také tohoto newsletteru, bude umístěn také na projektovém webu.

Přílohy monitorovací zprávy – opakování informace

Finanční tým projektu pro vás také připravil komentované přílohy do monitorovací zprávy. Prosíme rovněž o důkladné prostudování a o vyplňování dokumentů přesně podle těchto vzorů. V případě potřeby se můžete obracet na finanční manažerky projektu tana.sochorova@centrum.cz a stodolova@phil.muni.cz.

Odevzdávání povinné dokumentace – důležité!!!

Už probíhá odevzdávání povinných dokumentů do odevzdávárny projektu umístěné na webu interes.kisk.cz/koordinace, děkujeme vám za pilnost a dodržování termínů, je to velmi důležitá část projektového řízení. Naléhavě prosíme vás, kteří jste zatím dokumenty neposlali, abyste je do odevzdávárny vložili. Prosíme vás o bedlivé pročtení šablon, v odevzdávaných dokumentech se opakuje poměrně mnoho chybných údajů – např. pozice = pozice koordinátor projektu v partnerské škole, nikoli učitel nebo ředitel ve škole. Průběžně všechny chybné údaje konzultujete a opravujete. V případě potřeby prosím kontaktujte Patricii Twardowskou – twardows@phil.muni.cz, 606 181 970,

případně Mgr. Terezu Stodolovou – stodolova@phil.muni.cz, 734 392 726.

Odevzdávárna na webu

Od minulého týdne je zaheslovaná odevzdávárna dokumentů na projektovém webu interes.kisk.cz/koordinace v sekci Informace pro ředitele a koordinátory. Lze do ní vkládat dokumenty a také odebírat vzorové šablony po zadání hesla (bylo zasláno mailem).

Mzdy a účty

Finanční manažerka projektu velmi prosí, aby mzdy koordinátorů odešly z provozního účtu školy vždy do konce následujícího měsíce, refundace z projektového účtu je možná bezprostředně po odchodu z provozního účtu. Není totiž možné například listopadové mzdy vyplatit až v lednu. V případě potřeby se můžete obracet na finanční manažerky projektu tana.sochorova@centrum.cz a stodolova@phil.muni.cz.

Technická specifikace zařízení, otvírání obálek u VZ

S ohledem na potřebu co nejlépe zabezpečit tuto část projektu stále prosíme autory specifikací k výběru dotykových zařízení, aby připravili a poslali ke kontrole pro jistotu také soupis zařízení, která požadavkům odpovídají.

Na několika školách už začínají výběrová řízení a poptávková řízení. Pokud požadujete na otvírání obálek naše projektové odborníky paní Krajíčkovou a pana Gnidu, určitě vám rádi vyjdou vstříc. Požadavky prosím posílejte na adresu krajickova@phil.muni.cz.

DVPP - Metodik ICT

V rámci klíčové aktivity číslo tři nabízíme vám, partnerským školám, od poloviny února 2015 akreditovaný online kurz Metodik ICT. Cílem kurzu je připravit učitele na práci ICT metodika či koordinátora ve školách. Absolvent předmětu získá široký přehled o technologiích a technických řešeních, které lze ve školách uplatnit. Bude schopen metodicky vést ostatní a pomáhat jim s hlubší reflexí ICT v kontextu vzdělávání a řízení institucí. Na podzim bude na online část navazovat převážně prezenční část kurzu, po jejímž úspěšném absolvování získá účastník certifikát a příslušnou kvalifikaci školního metodika ICT.

Abyste mohli v rámci dalšího rozvoje ve své škole naplánovat tuto vzdělávací aktivitu a doporučit ji, dáváme vám k dispozici rámcovou osnov u kurzu (finalizujeme jeho podobu, osnova může být aktualizována):

Kurz bude probíhat na portále Kurzy Knihovna, který již znáte, protože na něm probíhají všechny projektové e-learningové kurzy. Kurz začíná v polovině února se začátkem jarního semestru akademického roku a potrvá do přelomu května a června 2015.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info