kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 7

Bez popisku

17. prosinec 2014

Odevzdávárna na webu – nová funkce pro partnerské školy

Odevzdávárna na webu v sekci Informace pro ředitele a koordinátory –http://interes.kisk.cz./koordinace – má nově zřízenou funkci KOMENTÁŘE. Tato funkce je určena pro koordinátory, aby mohli posílat své připomínky a různé doplňky k odevzdávaným povinným dokumentům. Zpráva o vloženém komentáři bude oznámena mailem administrátorce projektu Patricii Twardowske. Administrátorka může přímo v Komentářích na podněty a případné nedostatky nebo chyby odpovídat. I tato odpověď se zobrazí jako zpráva v e-mailu koordinátorovi partnerské školy.

Povinné doklady do odevzdávárny na webu

Prosíme, abyste do odevzdávárny na webu http://interes.kisk.cz./koordinace vkládali pravidelně a včas tyto doklady:

  1. Soupiska účetních dokladů,
  2. Scan jednotlivých účetních dokladů,
  3. Pracovní výkazy,
  4. Rozpis mzdových výdajů,
  5. Scan výplatních lístků,
  6. Scan výpisu z projektového běžného účtu,
  7. Scan výpisu z provozního běžného účtu.

Navíc za listopad prosím nezapomeňte vložit také dohodu o pracovní činnosti.

Připomínám, že odevzdávárna je otevřena po zadání hesla (bylo zasláno mailem).

V případě potřeby prosím kontaktujte Patricii Twardowskou – twardows@phil.muni.cz, 606 181 970, případně Mgr. Terezu Stodolovou – stodolova@phil.muni.cz, 734 392 726.

Technická specifikace zařízení, otvírání obálek u VZ

S ohledem na potřebu co nejlépe zabezpečit tuto část projektu stále prosíme autory specifikací k výběru dotykových zařízení, aby připravili a poslali ke kontrole pro jistotu také soupis zařízení, která požadavkům odpovídají. Dále moc prosíme toho, kdo pro školu specifikace připravuje, aby po ukončení přípravy udělal printscreeny webů, které o zařízeních informují, včetně konkrétního typu zařízení, ne pouze první strany webu. Tato dokumentace bude důležitá pro případnou kontrolu z MŠMT.

Na několika školách už začínají výběrová řízení a poptávková řízení. Pokud požadujete na otvírání obálek naše projektové odborníky paní Mgr. Krajíčkovou a pana Mgr. Gnidu, určitě vám rádi vyjdou vstříc. Požadavky prosím posílejte na adresu krajickova@phil.muni.cz.

Semináře ke klíčové aktivitě č. 5

Začátkem prosince proběhly v partnerských školách první semináře povinné aktivity „Co už máme“. Postupně se jednotlivé školy přihlašují k termínům seminářů, které jim vyhovují a jsou v souladu také s časovými možnostmi lektorských týmů. Komunikaci v této klíčové aktivitě zajišťuje koordinátorka projektu Mgr. Marie Indráková – indrakova@phil.muni.cz, 734 392 725.

E-learningové kurzy

Projektový tým dokončil a otevřel e-learningové kurzy pro jednu z cílových skupin projektu – ředitele škol. Kurzy běží na platformě http://kurzy.knihovna.cz/ a jsou otevřené všem zájemcům o tematiku ICT ve školství i mimo primární cílovou skupinu. Nabízejí zajímavá a aktuální témata: Bezpečnost ICT, Cloudové služby, Škola 21 a Veřejné zakázky.

Mzdy a účty – opakovaná informace

Finanční manažerka projektu velmi prosí, aby mzdy koordinátorů odešly z provozního účtu školy vždy do konce následujícího měsíce, refundace z projektového účtu je možná bezprostředně po odchodu z provozního účtu. Není totiž možné například listopadové mzdy vyplatit až v lednu. V případě potřeby se můžete obracet na finanční manažerky projektu tana.sochorova@centrum.cz a stodolova@phil.muni.cz.

Manuál k podkladům partnerů do monitorovací zprávy – opakovaná informace

Finanční manažerky projektu pro vás vytvořily Manuál pro přípravu podkladů do monitorovací zprávy, dostali jste ho v minulém týdnu a visí také na webu projektu. Manuál obsahuje velmi důležité informace a návody, prosíme vás o jeho vytištění a bedlivé pročtení. Informace v manuálu jsou velmi užitečné jak pro ředitele, tak pro koordinátory i účetní.

Přílohy monitorovací zprávy – opakovaná informace

Finanční tým projektu pro vás také připravil komentované přílohy do monitorovací zprávy. Prosíme rovněž o důkladné prostudování a o vyplňování dokumentů přesně podle těchto vzorů. V případě potřeby se můžete obracet na finanční manažerky projektu tana.sochorova@centrum.cz a stodolova@phil.muni.cz.

DVPP - Metodik ICT – opakovaná informace

V rámci klíčové aktivity číslo tři nabízíme vám, partnerským školám, od poloviny února 2015 akreditovaný online kurz Metodik ICT. Cílem kurzu je připravit učitele na práci ICT metodika či koordinátora ve školách. Absolvent předmětu získá široký přehled o technologiích a technických řešeních, které lze ve školách uplatnit. Bude schopen metodicky vést ostatní a pomáhat jim s hlubší reflexí ICT v kontextu vzdělávání a řízení institucí. Na podzim bude na online část navazovat převážně prezenční část kurzu, po jejímž úspěšném absolvování získá účastník certifikát a příslušnou kvalifikaci školního metodika ICT.

Abyste mohli v rámci dalšího rozvoje ve své škole naplánovat tuto vzdělávací aktivitu a doporučit ji, dáváme vám k dispozici rámcovou osnov u kurzu (finalizujeme jeho podobu, osnova může být aktualizována):

Kurz bude probíhat na portále Kurzy Knihovna, který již znáte, protože na něm probíhají všechny projektové e-learningové kurzy. Kurz začíná v polovině února se začátkem jarního semestru akademického roku a potrvá do přelomu května a června 2015.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info