kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 9

Bez popisku

16. leden 2015

Provozní prostředky na projektovém účtu

Prosíme partnerské školy (tedy účetní) o zvážení jednoho kroku, který byl navržen už v minulém newslettru – vložte alespoň minimální část provozních finančních prostředků, tedy 2 000, Kč, na projektový bankovní účet. V případě mylné platby lze úhradu vykazovat jako „vratku“ dříve vložených vlastních finančních prostředků a mylná platba nebude v tomto případě posouzena jako nesrovnalost.

Mylné úhrady z projektového účtu

V případě, že provedete nějaký mylný převod na provozní účet, ještě ten den nás prosím kontaktujte.

Účtování na konci roku 2014

V rámci pondělního webináře (konal se 12. 1.) byl předložen dotaz, zda je možné zbývající finanční prostředky na konci roku převést do rezervního fondu. Tyto finanční prostředky je třeba zúčtovat jako výnosy příštích období – účet 384.

Výběrová a poptávková řízení

Manažerka veřejných zakázek Mgr. Krajíčková moc prosí koordinátory partnerských škol, aby jí poslali alespoň krátkou informaci o tom, v jaké fázi je u nich výběrové nebo poptávkové řízení. I nadále je možné domluvit se s manažery veřejných zakázek na jejich účasti v komisi při otevírání obálek. Stále vás prosíme, abyste posílali ke kontrole technickou specifikaci před vyhlášením výběrového řízení.

Kontakt na manažerku veřejných zakázek – krajickova@phil.muni.cz.

Důležité poznámky k podkladům do monitorovací zprávy – opakovaná informace

Na základě zkušeností s dokumenty, které posíláte do odevzdávárny a budou součástí monitorovací zprávy, vás nebo vaše účetní prosí finanční manažerky projektu o pozornost v níže uvedených záležitostech:

  1. Pojmenujte prosím soubory, které vkládáte do odevzdávárny (čísla skenů jsou problematicky interpretovatelná k dané partnerské škole)
  2. Vkládejte prosím soupisku účetních dokladů i rozpis mzdových výdajů ve formátu xls.
  3. Zákonné pojištění odpovědnosti je možné refundovat až po prvotní úhradě z provozního účtu organizace - tedy každé čtvrtletí zpětně.
  4. U provozního účtu je nutné vyznačit relevantní (odpovídající) výdaje, případně nesouvisející platby začernit.

Výběrová řízení – ICT, opakovaná informace

Je nutné, aby výsledek výběrového řízení – oranžový formulář – byl odeslán na MŠMT nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy. Více informací podá manažerka veřejných zakázek Mgr. Veronika Krajíčková - krajickova@phil.muni.cz.

Odevzdávání povinné dokumentace – důležité a opakované

Probíhá průběžné odevzdávání povinných dokumentů do odevzdávárny projektu umístěné na webu interes.kisk.cz/koordinace, děkujeme vám za pilnost a dodržování termínů, je to velmi důležitá část projektového řízení. Naléhavě prosíme vás, kteří jste zatím dokumenty neposlali, abyste je do odevzdávárny vkládali co nejdříve, v řádu dní. Prosíme vás o bedlivé pročtení šablon, v odevzdávaných dokumentech se opakuje poměrně mnoho chybných údajů – např. pozice = pozice koordinátor projektu v partnerské škole, nikoli učitel nebo ředitel ve škole. Průběžně všechny chybné údaje konzultujete a opravujete. V případě potřeby prosím kontaktujte:

Patricii Twardowskou – twardows@phil.muni.cz, 606 181 970,

případně Mgr. Terezu Stodolovou – stodolova@phil.muni.cz, 734 392 726.

Webináře

Připravili jsme pro vás další webináře k právě probíhajícím klíčovým aktivitám projektu.

Autorská díla na internetu a školní praxe

Webinář se bude věnovat problematice nakládání s autorskými díly v prostředí internetu. Lektor bude řešit otázky, jak lze autorská díla správně zveřejňovat nebo jak je možné autorská díla stahovaná z internetu dále využívat v souladu s úpravou autorského práva. Pozornost bude věnována především autorským dílům, která jsou využívána ve školách a při výuce.

Trestné činy na internetu

Na webináře budou představeny nejčastější aktivity na internetu, které mohou být kvalifikovány jako trestná činnost. Webinář bude zaměřen především na ty aktivity, které na internetu „provádějí“ žáci základních a středních škol.

Webináře jako forma mentoringu – opakovaná informace

Projektový tým pro vás a všechny zapojené pedagogické pracovníky připravuje další webináře, které budou mj. součástí klíčové aktivity 3 projektu – MENTORINGU. Tyto webináře budou tematické a jejich obsahem bude odpovídání na předem připravené dotazy k tématu, případně diskuse nad tématem. Webináře povedou lektoři a odborní pracovníci projektového týmu. Témata budeme oznamovat s dostatečným předstihem v newslettru i na webu projektu. Webináře budou probíhat vždy ve čtvrtek mezi 14. a 15. hodinou.

Zveme vás na první z nové série webinářů, a to na téma MENTORING.

DVPP – metodik ICT – opakovaná informace

V předchozím newslettru jsme vás informovali o projektové nabídce v rámci klíčové aktivity 4 – jedná se o akreditovaný kurz DVPP Metodik ICT. Cílem kurzu je připravit učitele na práci ICT metodika či koordinátora ve školách. Absolvent předmětu získá široký přehled o technologiích a technických řešeních, které lze ve školách uplatnit. Bude schopen metodicky vést ostatní pedagogy a pomáhat jim s hlubší reflexí ICT v kontextu vzdělávání a řízení institucí.

Abyste mohli v rámci dalšího profesního rozvoje pedagogů ve své škole naplánovat tuto vzdělávací aktivitu a doporučit ji, dáváme vám k dispozici rámcovou osnovu kurzu (finalizujeme jeho podobu, osnova může být aktualizována):

E-learningová část kurzu bude probíhat od třetího únorového týdne 2015 na portále Kurzy Knihovna, který již znáte, protože na něm probíhají všechny projektové e-learningové kurzy.

Po konzultacích s vedením univerzity byl nakonec upraven harmonogram kurzu, paralelně s částí e-learningovou bude probíhat i část prezenční, a to vždy v sobotu v průběhu dvou na sebe navazujících semestrů. Plánováno je cca 15 prezenčních setkání na pracovišti MU Kabinet informačních studií a knihovnictví. Lektorsky kurz zajišťují členové projektového týmu INTERES.

Termíny prezenční části kurzu ICT koordinátor v jarním semestru jsou: soboty 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4. Termíny výuky v podzimním semestru 2015 budou oznámeny včas.

Prezenční část kurzu ICT koordinátor už není součástí projektových aktivit, a tak bude zpoplatněna. O výši ceny za dvousemestrovou výuku se momentálně jedná. Přihlašovací formulář do kurzu DVPP se všemi potřebnými údaji (cena, platba, termíny, ukončení…) bude uveřejněn na projektovém webu do 20. ledna 2015.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info