kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Jak naučit děti na prvním stupni dobře pracovat s internetem

Bez popisku

Častým úkolem ve škole je: Najděte na internetu něco o... Je to ale správné zadání? Přestože vyhledávání je obsahem vzdělávací oblasti ICT již na prvním stupni, musíme brát vždy ohled na adekvátnost úkolu pro danou věkovou kategorii. Cílem webináře je společně rozebrat všechny kroky a rozhodnutí, které musí žák při plnění takového úkolu udělat. Aby byl webinář přímo Vám na míru, napište nám do fóra, jaké nejčastější problémy děti při práci na internetu mají. Pomůžeme vám je odstranit.

Co k tématu vás zajímá? (Problémy, náměty a potřeby sbíráme do 9. 3..)

Libuše Sýkorová (ZŠ Vendolí)

Zajímalo by mě, jakým způsobem zadávat slova do vyhledávačů, jak se orientovat v odkazech, které využívat, aby žáci neztratili hodně času a v těch informacích se neutopili. Vždy souvisí vyhledávání se čtením, čtenářstvím. Jak je možné posílit právě tuto složku práce na internetu, aby vyhledávání žáky bavilo a neodradilo. Do jaké míry je internet zdrojem pravdivých informací, kterým portálům věřit.

 

Stanislav Lešinger (ZŠ Svitavy, Riegrova)

Řešení problematiky: neochota žáků zpracovávat větší množství vyhledaných výsleků (jak to není v prvních dvou řádcích, tak to nejde najít), formulace dotazu (slepě opsaná otázka ze zadání bez ohledu na její význam). Uvítal bych také nějaké náměty na typy úloh pro vyhledávání na internetu, které vyžadují víc než napsat slovo do googlu (vzhledem k účelnosti, věku žáků, ...).

 

Jana Skřivanová (ZŠ Chotěboř)

Odkdy je vhodné zapojovat žáky prvního stupně k úkolům, které je směřují k vyhledávání na internetu? Jak začít - zda použít obecné vyhledavače či určit přesnou stránku, z níž mají žáci úkol zpracovat? Jakým způsobem je vhodné úkol z internetu prezentovat učiteli nebo spolužákům - písemně, nebo v tiskové podobě? (Problém vidím v tom, že např. žáci naší školy začínají s výukou informatiky v 5. třídě, sice všichni tvrdí, že to "umí", ale 3/4 z nich neznají ani základní práci v textovém editoru. Je nemilé, když po zadání úkolu s prací na internetu se někteří rodiče ohradí, že je to úkol spíš pro rodiče apod.) Těším se na webinář s Vaším tématem, pěkný den, J. Skřivanová

 

Jana wasserbauerová (ZŠ Chotěboř)

Jak může učitel pomoci žákovi, aby zpracoval sám referát pomocí internetu? Jak se sami rychle dostanou k informacím?

 

Marie Bačkovská (ZŠ Chotěboř)

Zajímalo by mě, ve které třídě prvního stupně lze začít se samostatným vyhledáváním na internetu, jaký zvolit postup (samozřejmě přiměřený věku)...

 

Marcela Stehnová (ZŠ Chotěboř)

Kdy začít? Jak se "neztratit" v záplavě informací?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info