kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Online konzultace - speciál

Bez popisku

Vyberte si jednoho z mentorů a položte mu otázku/otázky, které na něj máte. Do komentáře uveďte jeden z těchto časových údajů: 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 (pokud je některý čas u daného mentora již obsazen, zvolte jiný volný či jiného mentora, prosím). V daný čas se s mentorem přes Skype spojte. Rád vám na Vaše otázky odpoví a pomůže hledat cestu a řešení v problémech, které s technologiemi ve škole řešíte.

Profily mentorů

Jan Berki působí na FP TUL jako didaktik informatiky a mentor počítačem podporované výuky. V aprobaci má kromě informatiky ještě matematiku. Velmi ho baví zkoušení nových metod ve výuce obecně a odhalování informatických principů v běžných ICT úlohách. Podílí se na přípravě a realizaci národní úrovně mezinárodní soutěže Bobřík informatiky (Bebras). Obracet se na něj můžete s dotazy týkající se výuky ICT. Najdete ho na skypu JAN.BERKI

Dan Lessner je učitel informatiky, didaktiku informatiky zároveň studuje jako doktorand na MFF UK v Praze. Zaměřuje se na rozvoj informatického myšlení, i tak mu ale pod rukama prochází množství různých aplikací a materiálů pro další předměty, o které se rád podělí (předně matematiku a přírodní vědy). Nedávno si pořídil tablet a dost času tráví (vcelku úspěšným) zkoumáním, jak by mu tablet mohl ušetřit čas. Potkáte jej na skypu DAN.LESSNER

Radka Nedbalová je učitelka na gymnáziu. Její aprobací je zeměpis a základy společenských věd / občanská výchova. Několik let učila také angličtinu. Konzultace se může vztahovat k oborové didaktice zmíněných předmětů či obecné didaktice (jak zapojit vlastní zařízení žáků do výuky, jaké nástroje využít napříč předměty, jak pracovat s několika tablety ve třídě). Zkušenosti má také s výukou, kdy má každý žák k dispozici svůj vlastní tablet. Její skype je RADKAN.1

Anna Šlechtová vystudovala odbornou biologie a učitelství biologie, dlouhodobě se věnuje environmentální výchově. Momentálně se podílí na vývoji vzdělávacích aplikací pro tablety, konkrétně pro předměty přírodopis a biologie, chemie a fyzika. Má tedy zkušenosti s výukou s tablety v terénu, v laboratoři i ve třídě. Její skype je ANICKA.PIRKO

Co k tématu vás zajímá? (Problémy, náměty a potřeby sbíráme do 20. 4..)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info