kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Projektový tým

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

projektová manažerka


telefon: 549 49 5427
e‑mail:

Po studiu češtiny a latiny na Filozofické fakultě MU v Brně jsem svou lásku ke klasické filologii završila doktorátem. Poté jsem zakotvila ve školství, protože učit bylo pro mě vždy smysluplné a radostné poslání. Skoro deset let jsem strávila na uměleckém gymnáziu, kde jsem si vyzkoušela různé pedagogické výzvy včetně té ředitelské. Zvědavost po jiných profesních obzorech a možnostech vzdělávat mladé lidi mě přivedla na KISK, nejprve do projektu Centrum informačního vzdělávání, nyní do projektu INTERES.

Zajímají mě lidi (moji nejbližší i ti vzdálenější), knížky, trendy vzdělávání v informační společnosti, stará i současná čeština, mám ráda toulky přírodou pěšky i na kole, poznávání nových věcí a dobré vztahy.

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

řešitel projektu, vedoucí KISK, proděkan FF


telefon: 549 49 7570
e‑mail:

Opatrný akrobat balancující na ostří informační vědy, behaviorální ekonomie, designu služeb a technologií ve vzdělávání. Sebestředný podivín milující práci s lidmi. Roztěkaný inovátor se systematickými sklony.

Nesmělý don Quijote s romantickou duší. Smutný klaun i veselý pierot. Samotář, který se cítí skvěle v moři jménem KISK. Obětavý a ochotný altruista, který hledá cestu k přiměřené sobeckosti. Otevřená mysl s kreativními sklony. Oddaný obdivovatel Zuzky, Richarda a Mikuláše. Zapálený plagiátor všeho zajímavého a inspirativního. Milovník her, snažící se přijít na pravidla života.

Zatvrzelý hledač nejlepších řešení, který přichází na to, že nejlepší řešení v životě neexistují. Svůj vlastní učitel, který se učí z chyb, aby mohl dělat nové. Příznivce delších a náročnějších cest, který věří tomu, že ty rychlé a snadné většinou nefungují.

RNDr. Michal Černý, Ph.D.

garant oborových didaktik


telefon: 549 49 3941
e‑mail:

Vystudoval jsem učitelství informatiky a fyziky pro střední školy v Brně a teologické nauky v Olomouci, což se mi podařilo překvapivě propojit v práci pro KISK, kde používám od všeho trochu. Ve svých studiích postgraduálně pokračuji na Obecných otázkách fyziky. Od roku 2009 se pohybuji na portále RVP.cz a snažím se hledat cesty jak vyučovat informatiku smysluplněji, vést studenty k tomu, aby se skutečně učili a především jak přinášet technologie do vzdělávání. Tato témata mě také provázejí ve většině mnou vyučovaných předmětů na FF MU.

Jsem autorem (a spoluautorem) velkého množství recenzovaných i popularizačních článků a několika knih. Psaní je pro mne základní forma myšlení, činností, při které mohu věci promýšlet šířeji i hlouběji, než je v běžném hektickém pracovním procesu běžné. Mám rád teoretické koncepty, ve kterých se objevuje symetrie, estetika, překvapivý nápad nebo neobvyklá východiska, a to bez ohledu na to, zda jsou aktuálně k něčemu užitečné či nikoliv. Jen pro intelektuální výkon v nich obsažený. Ve volných chvílích přemýšlím, jaké je místo člověka v přírodě.

PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. LL.M.

Garant ICT


telefon: 549 49 6296
e‑mail:

Krátce po zahájení studia na vysoké škole, kterou v mém případě byla Masarykova univerzita a obor informační studia a knihovnictví, jsem zjistila, že tématem, pro které v příštích letech chci profesně žít, je informační bezpečnost. Téma se mnou zůstalo i na doktorském studiu, kde dokončuji dizertační práci o vzdělávání v oblasti digitálních stop. Právě vzdělávání v informační bezpečnosti se nyní snažím věnovat prakticky, ať už se zaměřením na žáky (Masarykova základní škola v Poličce v rámci dizertace) nebo studenty Masarykovy a Karlovy univerzity (od roku 2009). Také podporuji díky KISK rozvoj knihovníků a nyní díky INTERES i učitelů, aby se sami zapojili do vzdělávání dětí i dospělých v oblasti informační bezpečnosti.

S bezpečností souvisí i jeden z mých koníčků, střelba z pistole na pevný terč, vedle toho ráda uklidňuji své přemýšlení procházkami v lese a věřím, že si ještě jednou někdy provětrám hlavu skokem z letadla s padákem.

Mgr. Marie Indráková

Metodik znalostního prostředí

Jsem čerstvou absolventkou oboru Informační studia a knihovnictví na brněnské filozofické fakultě. Během studia, které mě velmi bavilo i obohatilo, jsem si uvědomila, že oblastí, kterou se chci v budoucnu zabývat, je informační vzdělávání. V rámci projektové výuky jsem spolu se svými spolužáky začala realizovat počítačové lekce pro děti a mladé navštěvující nízkoprahová zařízení a napomáhat jim tak k lepšímu začlenění do majoritní společnosti.

Učení mě nadchlo, proto je nynější práce v projektu INTERES pro mě velká výzva a zároveň potěšení. Jsme optimistka, miluji hudbu a tanec. Dokáži naslouchat a nespoléhat se jen sama na sebe, ale příjmout i pomoc druhých.

Mgr. Veronika Krajíčková

Koordinátor odborných aktivit

Mgr. Veronika Krajíčková vystudovala na Filozofické fakultě MU obor Historie a Učitelství Historie pro střední školy a již během studia se podílela se na projektu PARTSIP, který byl v roce 2012 úspěšně ukončen v Kabinetu knihovnictví a informačních věd na FF MU. Další dva roky řídila po projektové a finanční stránce projekt OP VK na Katedře filmové vědy FF MU. Nyní se již třetím rokem věnuje také administraci veřejných zakázek v OP VK projektech a pracuje jako finanční manažer na katedře filozofie a na odd. vědy a výzkumu. Zároveň poskytuje konzultace žadatelům o finanční podporu v nejrůznějších grantových výzvách.

Mgr. Tereza Stodolová

Finanční manažerka

S Terezou se setkáte na chodbách i v kancelářích KISKu. Je finanční manažerkou projektu INTERES a také referentkou oddělení Vědy a výzkumu FF MU. Vystudovala obory Filozofie a Český jazyk na FF MU a má tři děti, takže ji jen tak něco nepřekvapí.

Patricie Twardowska

Koordinátor edukačních aktivit

Administrativě se v komerční sféře věnuji již více než 10 let, od roku 2013 jako administrátorka projektů OP VK na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci projektu INTERES pro vás budu především trpělivým prostředníkem, nebojte se mě proto prosím oslovit s jakoukoli otázkou.

Kromě excelových tabulek mám ráda výlety bez itineráře a debaty s mým dědečkem o nejnovějších trendech v ICT.

Ing. Táňa Sochorová

Finanční manažerka

Vystudovala jsem Slezskou univerzitu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách. Po dvou letech, které jsem strávila na Krajském úřadě Jihomoravského kraje jako projektový manažer Oddělení evropských dotací, jsem začala spolupracovat s nejrůznějšími organizacemi na realizaci projektů financovaných z OP VK. V současnosti se zabývám komplexním administrativním zajištěním projektů a poskytuji poradenství v problematice OP VK a OP LZZ.

Mgr. Kateřina Hořavová

Garantka oborových didaktik

Vystudovaná pedagožka (učitelství pedagogiky, ZSV, RV, OV) i afrikanistka, chrlič, kreativec, kritik a idealista. Miluje didaktiku a jejím hlavním tématem je smysluplné učení pro budoucnost. Pracuje s dětmi i dospělými, lektoruje, vede skautský oddíl, píše články i knížky, přednáší, spolupracuje s EDUinem i evropským skautským ústředím.

V technologiích vidí jeden z efektivních prostředků a prosazuje, že nejsou ani špatné ani dobré, ale buď správně, nebo nevhodně používané. Z nových pedagogických trendů je uchvácená možnostmi flipped learningu pro uspořádání školního prostředí, OER jako cestou k lepším vzdělávacím materiálům a SAMR modelem. Smyslem její práce je zlepšovat české školství všemi možnými cestami. Nejvíc by si přála dostávat k narozeninám čas navíc, aby všechno stíhala.

Bc. Jakub Hradil

ICT Technik

Mé nadšení pro techniku započalo již v útlém dětství, kdy jsem rozebral a úspěšně složil sestřinu lampičku, poté maminčino rádio a nakonec tatínkův počítač. Proto pro mě byla cesta na střední průmyslovou školu jedinou správnou.

Po dokončení střední školy jsem nastoupil na bakalářské studium, oboru Informační studia a knihovnictví. V současné době dokončuji studium navazujícího magisterského stupně oboru.

V projektu mám na starosti technická zařízení, jejich výběr, správu a propojení.

Můžete se na mne obrátit s dotazy ohledně vybraných zařízení a kompatibility s vaším stávajícím zařízením. Rád vám poradím s problémy spojenými s technickým vybavením učitele a třídy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info