kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 12

Bez popisku

4. únor 2015

Kurz Koordinátor ICT

V obchodním centru Masarykovy univerzity je už pro Vás otevřen k prodeji akreditovaný kurz Koordinátor ICT. Najdete ho po rozkliknutí odkazu http://is.muni.cz/obchod/baleni/84121.

Vzhledem k velké administrativní zátěži pracovníků Informačního systému MU v kurzu zatím není doplněno datum posledního prezenčního setkání jarního semestru – 16. 5. Technikům IS byla poslána urgence.

Platbu, která je zároveň přihláškou do kurzu, provedete přímo v Informačním systému – po rozkliknutí odkazu se posunete do spodní části stránky a tam se objeví nákupní košík.

Na košík kliknete a poté se pod košíkem o jedno číslo zmenší zbývající kapacita.

Přejdete do horní části dokumentu a vpravo budete mít opět ikonu s nákupním košíkem.

Když ji rozkliknete, objeví se Vám obsah Vašeho nákupního košíku:

Vpravo najdete šipku se slovem Objednat – opět rozkliknete.

Poté se objeví rozcestník, kde začnete vyplňovat různé údaje související s objednávkou a platbou.

Vyberete jednu z možností podle toho, zda jste už nějaký kurz přes MU v Obchodním centru platili, zda máte UČO jakožto bývalý student Masarykovy univerzity nebo zda jste v Informačním systému MU poprvé…

Poté budete postupovat po jednotlivých krocích ve vyplňování formuláře, postup je návodný, neměl by Vám činit žádnou obtíž. V případě nejasností se prosím obraťte na garanta kurzu Mgr. Michala Černého – mcerny@phil.muni.cz.

Efektivní využívání interaktivních tabulí ve výuce – opakovaná informace

Opakovanou vzdělávací potřebou partnerských škol je v evaluačních dotaznících k seminářům potřeba zlepšit své dovednosti v práci s interaktivní tabulí. Proto bychom vám a učitelům v rámci klíčové aktivity 03 Mentoring rádi nabídli vzdělávací seminář na téma Využívání interaktivních tabulí Smartboard a Activeboard ve výuce. Předpokládaný termín semináře je v týdnu 23. 2. – 27. 2. 2015 v odpoledních hodinách ve škole, která bude lokálně dostupná pro širší skupinu učitelů a bude ochotná poskytnout pro vzdělávací aktivitu prostor. Přesné určení data a místa semináře se bude odvíjet od vašeho zájmu a preferencí.

Prosíme zájemce, aby co nejdříve emailem kontaktovali Mgr. Marii Indrákovou na adrese indrakova@phil.muni.cz a ve zprávě uvedli předpokládaný počet učitelů za školu, preferovaný termín konání a typ tabule, kterou ve škole používají.

Administrativa – činnosti projektových koordinátorů v partnerských školách

K seznamu činností koordinátorů partnerských škol, které mohou být vykonávány v následujícím období – vedle již probíhajících a pravidelně se opakujících – můžete přidat ještě např. ty, které souvisejí se semináři konanými ve Vaší škole:

Připravované webináře — AKTUÁLNĚ

V únoru pro vás připravujeme další webináře. Aktuálně jsme zařadili webinář na velmi důležité téma, a to na téma účtů v dotykových zařízeních, která postupně z projektu pořizujete.

Nastavování a správa účtů v zařízeních různých operačních systémů

Další připravované webináře – opakovaná informace

Nachystali jsme pro vás webináře s právní tematikou mířící do školního prostředí. Webináře jsou otevřené vašim dotazům, můžete je posílat předem PhDr. Pavle Kovářové na adresu kovarova@phil.muni.cz.

Autorská díla na internetu

Trestné činy na internetu

Klíčová aktivita 03 – Mentoring

Naplno se rozběhla třetí klíčová aktivita projektu – Mentoringu. Tato klíčová aktivita je částečně organizována přes projektový web, kde jsou pro pedagogy připraveny důležité informace - http://interes.kisk.cz/mentoring. Všichni v projektu zapojení pedagogové budou mít možnost vyplnit krátký dotazník a přihlásit se k některé ze vzdělávacích nabídek této klíčové aktivity. Věříme, že mentoring přinese partnerským školám možnosti zapojit se do různých typů vzdělávání konkrétní škole na míru. Nejvíce je mentoring provázán s klíčovou aktivitou 07 – Využití dotykových zařízení v oborových didaktikách – kterou má projektový tým podpořenu akreditovanými kurzy DVPP.

Garantkou mentoringu je v projektu Mgr. Kateřina Hořavová.

Archivace dokumentů

V souvislosti s postupujícím projektem a zvětšujícím se množstvím projektových dokumentů vás prosíme, abyste prováděli pravidelnou archivaci veškeré dokumentace související s vaší partnerskou účastí v projektu INTERES. Pravidelná archivace usnadní dokladování dokumentů především do monitorovacích zpráv. Zároveň je třeba dlouhodobě archivovat vaše „partnerské“ dokumenty ve shodě s legislativou EU, nevyhazujte tedy prosím nic, co už máte doloženo v monitorovací zprávě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info