kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 17

Bez popisku

11. březen 2015

INFORMACE PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Možnost prodloužit trvání projektu INTERES do 21. září 2015 - aktuálně

Aktuálně čekáme na poslední potvrzené akceptace z partnerských škol týkající se prodloužení trvání projektu do 21. září 2015. Děkujeme vám za posílání požadovaných dokumentů. Ihned po uzavření této agendy budeme ředitele partnerských škol informovat o dalších krocích projektového týmu směrem k MŠMT.

Připomínky k monitorovací zprávě 01 a monitorovací zpráva 02

V úterý 10. března byly na MŠMT odeslány všechny vypořádané připomínky k první monitorovací zprávě projektu. Děkujeme vám za součinnost při rychlém posílání požadovaných dokumentů.

Blíží se ukončení druhého monitorovacího období. Prosíme vás, ředitelky a ředitele, a také koordinátory o průběžné vkládání požadovaných dokumentů do odevzdávárny na projektovém webu. Finanční manažerky a administrátorka kontrolují všechny potřebné dokumenty, které posíláte, a průběžně s vámi konzultují. V případě potřeby prosím příslušné projektové pracovníky kontaktujte – stodolova@phil.muni.cz, twardows@phil.muni.cz, tana.sochorova@centrum.cz.

Štítky na zařízení a cedule na školy

V případě, že potřebujete nebo chcete na školu vyvěsit ceduli s informací o zapojení do projektu INTERES, naleznete ji zde: cedule.jdem.cz/.

Zároveň pokud ještě nemáte označena vysoutěžená a pořízená zařízení, znovu přikládáme i štítky s logolinky, které můžete použít: stitkynatablety.jdem.cz/. Máte-li k dispozici samolepící papíry, které jsou již tzv. předřezány na jednotlivé štítky, můžete se obrátit na našeho grafika (marektomas@mail.muni.cz) a předat mu rozměry, připraví vám požadovanou verzi.

INFORMACE PRO UČITELE, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Webináře – změna dnů a časů – opakování informace

Protože bychom rádi vyšli vstříc pedagogům, kteří nemohou ve stávající čas sledovat webináře a zapojit se do diskusí, rozhodli jsme se přesunout od 17. března termíny pravidelných webinářů: budou probíhat vždy v úterý od 19.30 do cca 20.15 h.

V následujících týdnech bude tedy možné webináře sledovat takto:

E-learningové kurzy

Tento týden jsme otevřeli e-learningový kurz základů práce s různými typy dotykových zařízení. Kromě srovnání zde najdete základní informace k použití operačních systémů Windows 8, Android a iOS, ale také použití interaktivních tabulí se zaměřením na Open Sankoré. Kurz můžete využít jako shrnutí informací ze školení v rámci klíčové aktivity 06 nebo jako přípravu na tuto klíčovou aktivitu. Kurz je otevřený po registraci všem, uvítali bychom – kvůli vyhodnocení evaluace – kdybyste jím prošli do konce května.

Webináře – Týden otevřeného vzdělávání (KA 03 Mentoring)

Na co se můžete těšit? Ve čtvrtek 12. března budou přenosy probíhat paralelně na dvou scénách, ve dvou webinářových místnostech.

Na jaké otázky budou mentoři ve webinářích odpovídat? Vybíráme zajímavé příklady:

Budeme také rádi, pokud nám po webinářích doplníte do mentoringového dotazníku další podněty, požadavky a přání na aktivity, které máte. Je pravděpodobné, že vás v průběhu webinářů budou napadat mnohá další témata, ve kterých potřebujete podporu. Rádi vám ji poskytneme, řekněte nám o ní prosím.

S dotazy a podněty se můžete obracet kdykoli na Káču Hořavovou na kontaktech uvedených na interes.kisk.cz/mentoring.

Byl zahájen kurz Metodik ICT, všem otevřena jeho e-learningová část – opakovaná informace

Někteří učitelé partnerských škol využili možnosti absolvovat v průběhu projektu INTERES dvousemestrový kombinovaný kurz ICT koordinátor. Kurz byl zahájen v sobotu 28. února na Masarykově univerzitě. Jeho součástí je e-learning Metodik ICT, který je po přihlášení zdarma otevřený všem učitelům, ať už se zapojili do projektu INTERES, nebo ne. Nabízíme vám příležitost absolvovat e-learningový kurz a získat mnoho důležitých informací, vztahujících se nejen k aktivitám projektu INTERES, ale především k fungování ICT ve školním prostředí a k možnostem, které se pro práci s ICT ve výuce a řízení informací ve škole nabízejí. Kurz je otevřen – stejně jako další e-learningové kurzy nabízené projektem INTERES – na portálu http://kurzy.knihovna.cz/.

Přímý odkaz na kurz: http://kurzy.knihovna.cz/enrol/index.php?id=78.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info