kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 18

Bez popisku

18. březen 2015

INFORMACE PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Možnost prodloužit trvání projektu INTERES do 21. září 2015 - aktuálně

Všechny partnerské školy vyslovily prostřednictvím svých ředitelů souhlas s prodloužením projektu. V nejbližší době budou na MŠMT poslány akceptační dokumenty s argumentačním vyjádřením za Masarykovu univerzitu. O prodloužení projektu bude požádáno podstatnou změnou. Aktuální informace vám přineseme v dalších newsletterech.

Pracovní výkazy ředitelů, kteří jsou koordinátory partnerské školy v projektu

Manažerka na MŠMT doporučila ředitelům, kteří jsou zároveň koordinátoři v partnerských školách, aby si výkazy práce podepisovali sami.

Dokumentace k veřejným zakázkám

Prosíme vás, abyste k monitorovacím zprávám připravili a do odevzdávárny na projektovém webu včas vkládali všechny požadované dokumenty, které se týkají veřejných zakázek.

Seznam dokumentů je uveden přímo v odevzdávárně každé jednotlivé školy. Dokumentů je hodně, jsme si toho vědomi, ale v případě připomínkového řízení k monitorovací zprávě by na jejich opatření nebyl dostatek času. Děkujeme.

Řešení Wi-Fi v jednotlivých partnerských školách – důležité

Několik měsíců probíhalo jednání s MŠMT a experty kvůli pořizování Wi-Fi do partnerských škol. Po posledním jednání s úředníky MŠMT dne 13. 3. bylo vydáno definitivní rozhodnutí, které se týká každé z partnerských škol. Oficiální mail s informacemi mají k dispozici ředitelé škol.

Monitorovací zpráva 02 – opakování informace

Blíží se ukončení druhého monitorovacího období a druhá monitorovací zpráva. Prosíme vás, ředitelky a ředitele, a také koordinátory o průběžné vkládání požadovaných dokumentů do odevzdávárny na projektovém webu. Finanční manažerky a administrátorka kontrolují všechny potřebné dokumenty, které posíláte, a průběžně s vámi konzultují. V případě potřeby prosím příslušné projektové pracovníky kontaktujte – stodolova@phil.muni.cz, twardows@phil.muni.cz, tana.sochorova@centrum.cz.

INFORMACE PRO UČITELE, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Přihlašování k oborovým didaktikám – KA 07

V rámci klíčové aktivity 07 (Dotykové zařízení a oborová didaktika) každá škola prochází minimálně třemi školeními ke třem různým oborovým didaktikám. Proto vás prosíme o zaznamenání preferovaných oborových didaktik do sdílené tabulky, přístupné pod tímto odkazem: http://jdem.cz/brwbt8.

Do preferované didaktiky prosíme Vás, zaznamenejte také předpokládaný počet pedagogů, kteří se semináře za školu zúčastní. Jeden pedagog se může zúčastnit i více seminářů (má-li dvě aprobace, tak ke každé z nich). Pokud se stane, že si školy lokálně blízké vyberou stejnou oborovou didaktiku (didaktiky), předpokládáme, že školení proběhne společně na jedné ze škol.

Webináře – změna dnů a časů – opakování informace

Od 17. března jsme přesunuli čas vzdělávacích webinářů - probíhají vždy v úterý od 19.30 do cca 20.15 h.
- Úterý 24. 3., 19.30 – 20.30 h: Operační systém Android a dotyková zařízení - Lektorka: PhDr. Pavla Kovářová - Vstup do webinářové místnosti: https://connect.cesnet.cz/mu-ff-kisk-interes

E-learningové kurzy – opakovaná informace

Minulý týden jsme otevřeli e-learningový kurz základů práce s různými typy dotykových zařízení (http://kurzy.knihovna.cz/enrol/index.php?id=82). Kromě srovnání zde najdete základní informace k použití operačních systémů Windows 8, Android a iOS, ale také použití interaktivních tabulí se zaměřením na Open Sankoré. Kurz můžete využít jako shrnutí informací ze školení v rámci klíčové aktivity 06 nebo jako přípravu na tuto klíčovou aktivitu. Kurz je otevřený po registraci všem, uvítali bychom – kvůli vyhodnocení evaluace – kdybyste jím prošli do konce května.

Webináře – Týden otevřeného vzdělávání (KA 03 Mentoring)

Děkujeme všem pedagogům, kteří se zúčastnili webinářů v rámci Týdne otevřeného vzdělávání. Věříme, že tato aktivita byla přínosná a inspirativní. Záznamy z webinářů se postupně budou objevovat na You Tube a také na projektovém webu. Další jednodenní série webinářů proběhne dne 5. 5. 2015 v rámci jedné z klíčových aktivit.

KA 03 Mentoring

Tato klíčová aktivita vám nabízí spoustu možností, jak s mentory projektového týmu důkladněji probrat a vyzkoušet ty prvky práce s dotykovým zařízením, které nebyly dostatečně vysvětleny v rámci KA 06. Na výběr k mentoringu je dále několik oblastí, které si každý pedagog volí podle svého záměru. Více informací pro vás je na projektovém webu - interes.kisk.cz/mentoring.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info