kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 19

Bez popisku

25. březen 2015

Newsletter projektu INTERES Číslo 19, březen 2015

INFORMACE PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Mentoři v partnerských školách

V aktuálním harmonogramu projektových aktivit se blíží ukončení KA 06 a zahájení poslední plošné vzdělávací aktivity – seminářů k oborovým didaktikám (KA 07). Zároveň běží mentoring. V této souvislosti prosíme ředitele partnerských škol, aby po zvážení (sami nebo společně s učiteli) pověřili některého z pedagogů, který má pozitivní vztah k technologiím a také přirozenou autoritu, rolí interního mentora. Mentor bude hrazen dohodově z prostředků projektového týmu a jeho úlohou bude poskytovat kolegům pedagogům konzultace a mentorskou podporu právě v dovednostech a implementaci ICT do výuky.

Mentorská podpora by fungovala ve škole minimálně do závěru projektu, tedy patrně do konce září 2015, s předpokladem dalšího trvání. U malých škol je možné to, aby se několik škol domluvilo a vybralo např. jednoho pedagoga, který by mohl být mentorem pro učitele 2-3 blízkých škol. V případě potřeby posílejte dotazy nebo připomínky koordinátorce mentoringu Mgr. Kateřině Hořavové – kaca.hor@gmail.com, dále např. koordinátorce edukačních aktivit Mgr. Marii Indrákové – indrakova@phil.muni.cz.

Jmenné seznamy zapojených pedagogů pro potřeby monitorovacích zpráv

Děkujeme vám za zasílání jmenných seznamů pedagogů, kteří jsou do projektu zapojeni tím, že obdrželi dotykové zařízení. Provázanost pedagoga se zařízením musíme vykazovat jako podmínku podpořené osoby (monitorovací indikátor) v jedné z klíčových aktivit.

Účty v dotykových zařízeních partnerských škol

Konzultovali jsme s MŠMT to, jakým způsobem mají být v partnerských školách zakládány účty v dotykových zařízeních. Stanovisko MŠMT upřednostňuje anonymizované účty – např. s ohledem na možné personální změny v pedagogických sborech.

Prosíme tedy koordinátory škol ve spolupráci s ICT techniky, aby zakládali účty jednotlivých pedagogů v dotykových zařízeních s označením např. ucitel1, ucitel2, ucitel3 … Děkujeme.

Pracovní výkazy ředitelů – koordinátorů partnerských škol – opakovaná informace

Manažerka na MŠMT doporučila ředitelům, kteří jsou zároveň koordinátoři v partnerských školách, aby si výkazy práce podepisovali sami.

Řešení Wi-Fi v jednotlivých partnerských školách – důležité

Oficiální mail s informacemi mají už přibližně týden k dispozici ředitelé škol. Momentálně probíhají konzultace partnerských škol s garantem ICT projektu Mgr. Tomášem Markem. Je připravováno vyhlášení veřejné zakázky na řešení Wi-Fi v těch partnerských školách, kde je to možné s ohledem na podmínky dané MŠMT – proběhne v týdnu od 30. 3.

Dokumentace k veřejným zakázkám pro monitorovací zprávu

Prosíme vás, abyste k právě zpracovávané monitorovací zprávě připravili a do odevzdávárny na projektovém webu včas vkládali všechny požadované dokumenty, které se týkají veřejných zakázek. Seznam dokumentů je uveden přímo v odevzdávárně každé jednotlivé školy. Dokumentů je hodně, jsme si toho vědomi, ale v případě připomínkového řízení k monitorovací zprávě by na jejich opatření nebyl dostatek času. Dotazy můžete směřovat manažerce veřejných zakázek Mgr. Veronice Krajíčkové – krajickova@phil.muni.cz.

Monitorovací zpráva 02 – opakovaná informace

Ke dni 31. března končí druhé monitorovací období našeho projektu. Prosíme vás, ředitelky a ředitele, a také koordinátory o průběžné vkládání požadovaných dokumentů do odevzdávárny na projektovém webu. Finanční manažerky a administrátorka kontrolují všechny potřebné dokumenty, které posíláte, a průběžně s vámi konzultují. V případě potřeby prosím příslušné projektové pracovníky obratem kontaktujte – stodolova@phil.muni.cz, twardows@phil.muni.cz, tana.sochorova@centrum.cz.

INFORMACE PRO UČITELE, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

E-learningový kurz Metodik ICT pro koordinátory a zájemce o tuto oblast vzdělávání

Jednou z klíčových aktivit našeho projektu je také e-learningová část vzdělávání ke specializované činnosti ICT koordinátora. E-learningový kurz Metodik ICT je přístupný všem učitelům partnerských škol. Vstup do e-kurzu je jednoduchý - po založení účtu (tedy zadání jména a hesla): http://kurzy.knihovna.cz/course/index.php?categoryid=7.

Doporučujeme vám tedy do kurzu vstoupit a vybrat si třeba jen některá z nabízených témat pro využití ve výuce i v koncipování ekosystému ICT v konkrétním školním prostředí. E-kurz byl vytvořen ve shodě s aktuálními kurikulárními dokumenty i s aktuální Strategií digitálního vzdělávání v ČR.

Přihlašování k seminářům na oborové didaktiky – KA 07 – opakovaná informace

V rámci klíčové aktivity 07 (Dotykové zařízení a oborová didaktika) každá škola prochází minimálně třemi školeními ke třem různým oborovým didaktikám. Proto vás prosíme o zaznamenání preferovaných oborových didaktik do sdílené tabulky.

Do preferované didaktiky prosíme zaznamenejte také předpokládaný počet pedagogů, kteří se semináře za školu zúčastní. Jeden pedagog se může zúčastnit i více seminářů (má-li dvě aprobace, tak ke každé z nich). Pokud se stane, že si školy lokálně blízké vyberou stejnou oborovou didaktiku (didaktiky), předpokládáme, že školení proběhne společně na jedné ze škol. Děkujeme za spolupráci.

Webináře – změna dnů a časů – opakování informace

Přesunuli jsme čas vzdělávacích webinářů - probíhají v úterý od 19.30 do cca 20.15 h. Téma i termín dalšího webináře vám oznámíme včas mailem nebo v následujícím newsletteru. Vstup do webinářové místnosti zůstává stejný.

E-learningové kurzy – opakovaná informace

Otevřeli jsme e-learningový kurz základů práce s různými typy dotykových zařízení. Kromě srovnání zde najdete základní informace k použití operačních systémů Windows 8, Android a iOS, ale také použití interaktivních tabulí se zaměřením na Open Sankoré. Kurz můžete využít jako shrnutí informací ze školení v rámci klíčové aktivity 06 nebo jako přípravu na tuto klíčovou aktivitu. Kurz je otevřený po registraci všem, uvítali bychom – kvůli vyhodnocení evaluace – kdybyste jím prošli do konce května.

KA 03 Mentoring

Tato klíčová aktivita vám nabízí spoustu možností, jak s mentory projektového týmu důkladněji probrat a vyzkoušet ty prvky práce s dotykovým zařízením, které nebyly dostatečně vysvětleny v rámci KA 06. Na výběr k mentoringu je dále několik oblastí, které si každý pedagog volí podle svého záměru. Více informací pro vás je na projektovém webu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info