kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 20

Bez popisku

1. duben 2015

INFORMACE PRO ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

Soupisky účetních dokladů – partnerské školy

Za každé uzavřené monitorovací období doporučujeme vypracovat souhrnnou soupisku účetních dokladů. Doporučujeme postupovat podle Manuálu k přípravě podkladů MZ (máte ho k dispozici už od první MZ), v němž jsou jednotlivé části dokumentu popsány. Soupiska by měla obsahovat POUZE vyúčtované přímé náklady, které byly součástí dané monitorovací zprávy. Nárok na nepřímé náklady se dopočítá sám v příloze na základě vložených vzorců.

Prosíme tedy o vypracování soupisky účetních dokladů za 1. monitorovací období (22. 10. – 31. 12. 2014). Soupisku můžete zaslat ke kontrole finanční manažerce projektu INTERES Ing. Táni Sochorové – tana.sochorova@centrum.cz. Kompletní soupiska účetních dokladů usnadní orientaci ve vyúčtovaných nákladech a bude sloužit k případné kontrole na místě. Děkujeme za součinnost.

Mentoři v partnerských školách – opakovaná informace

V aktuálním harmonogramu projektových aktivit se blíží ukončení KA 06 a zahájení poslední plošné vzdělávací aktivity – seminářů k oborovým didaktikám (KA 07). Zároveň běží mentoring. V této souvislosti prosíme ředitele partnerských škol, aby po zvážení (sami nebo společně s učiteli) pověřili některého z pedagogů, který má pozitivní vztah k technologiím a také přirozenou autoritu, rolí interního mentora. Mentor bude hrazen dohodově z prostředků projektového týmu a jeho úlohou bude poskytovat kolegům pedagogům konzultace a mentorskou podporu právě v dovednostech a implementaci ICT do výuky.

Mentorská podpora by fungovala ve škole minimálně do závěru projektu, tedy patrně do konce září 2015, s předpokladem dalšího trvání. U malých škol je možné to, aby se několik škol domluvilo a vybralo např. jednoho pedagoga, který by mohl být mentorem pro učitele 2-3 blízkých škol. V případě potřeby posílejte dotazy nebo připomínky koordinátorce mentoringu Mgr. Kateřině Hořavové – kaca.hor@gmail.com, dále např. koordinátorce edukačních aktivit Mgr. Marii Indrákové – indrakova@phil.muni.cz.

Účty v dotykových zařízeních partnerských škol – opakovaná informace

Konzultovali jsme s MŠMT to, jakým způsobem mají být v partnerských školách zakládány účty v dotykových zařízeních. Stanovisko MŠMT upřednostňuje anonymizované účty – např. s ohledem na možné personální změny v pedagogických sborech.

Prosíme tedy koordinátory škol ve spolupráci s ICT techniky, aby zakládali účty jednotlivých pedagogů v dotykových zařízeních s označením např. ucitel1, ucitel2, ucitel3 … Děkujeme.

Pracovní výkazy ředitelů – koordinátorů partnerských škol – opakovaná informace

Manažerka na MŠMT doporučila ředitelům, kteří jsou zároveň koordinátoři v partnerských školách, aby si výkazy práce podepisovali sami.

Dokumentace k veřejným zakázkám pro monitorovací zprávu – opakovaná informace

Prosíme vás, abyste k právě zpracovávané monitorovací zprávě připravili a do odevzdávárny na projektovém webu včas vkládali všechny požadované dokumenty, které se týkají veřejných zakázek. Seznam dokumentů je uveden přímo v odevzdávárně každé jednotlivé školy. Dokumentů je hodně, jsme si toho vědomi, ale v případě připomínkového řízení k monitorovací zprávě by na jejich opatření nebyl dostatek času. Dotazy můžete směřovat manažerce veřejných zakázek Mgr. Veronice Krajíčkové – krajickova@phil.muni.cz.

INFORMACE PRO UČITELE, ŘEDITELE a KOORDINÁTORY

E-learningový kurz Metodik ICT pro zájemce o tuto oblast vzdělávání

Na portálu Kurzy.knihovna (kurzy.knihovna.cz/course/view.php?id=78) je vám stále přístupný e-kurz určený pro metodiky ICT. Doporučujeme Vám přihlásit se do kurzu i třeba jen kvůli jednotlivým materiálům Věříme, že má cenu se do něj přihlásit i jen kvůli jednotlivým uvedeným materiálům. Dozvíte se například to, jak se dá vytvořit ICT plán školy, jak implementovat moderní technologie do výuky, použít metodiku Škola21 nebo třeba jaké nástroje je možné použít pro projektovou výuku. Na

Vstup do e-kurzu je jednoduchý - po založení účtu (tedy zadání jména a hesla): http://kurzy.knihovna.cz/course/index.php?categoryid=7.

Přihlašování k seminářům na oborové didaktiky – KA 07 – opakovaná informace

V rámci klíčové aktivity 07 (Dotykové zařízení a oborová didaktika) každá škola prochází minimálně třemi školeními ke třem různým oborovým didaktikám. Proto vás prosíme o zaznamenání preferovaných oborových didaktik do sdílené tabulky.

Do preferované didaktiky prosíme zaznamenejte také předpokládaný počet pedagogů, kteří se semináře za školu zúčastní. Jeden pedagog se může zúčastnit i více seminářů (má-li dvě aprobace, tak ke každé z nich). Pokud se stane, že si školy lokálně blízké vyberou stejnou oborovou didaktiku (didaktiky), předpokládáme, že školení proběhne společně na jedné ze škol. Děkujeme za spolupráci.

KA 03 Mentoring

Tato klíčová aktivita vám nabízí spoustu možností, jak s mentory projektového týmu důkladněji probrat a vyzkoušet ty prvky práce s dotykovým zařízením, které nebyly dostatečně vysvětleny v rámci KA 06. Na výběr k mentoringu je dále několik oblastí, které si každý pedagog volí podle svého záměru. Více informací pro vás je na projektovém webu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info